แก้วกาแฟอินทนิลอย่าทิ้ง 'บางจาก'ชวนลูกค้าร่วมเพาะชำกล้าต้นไม้

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 16:00 น.
แก้วกาแฟอินทนิลอย่าทิ้ง 'บางจาก'ชวนลูกค้าร่วมเพาะชำกล้าต้นไม้
บางจากฯ ร่วมฉลอง 123 ปีกรมป่าไม้ จัดโครงการ“แก้วเพาะกล้า”ชวนนำแก้วเครื่องดื่มย่อยสลายได้ที่บริโภคแล้วมาเพาะกล้าไม้ ทดแทนการใช้พลาสติก-ถุงดำ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ จัดทำโครงการ “แก้วเพาะกล้า” ในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ครบ 123 ปี เชิญชวนให้ลูกค้านำแก้วเครื่องดื่มอินทนิลที่บริโภคแล้วมาคืนที่ร้าน เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้กับกรมป่าไม้นำไปใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับเพาะชำต้นกล้าไม้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งแก้วเครื่องดื่มของอินทนิลทุกใบ ผลิตจากพืช 100% เป็นพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติภายใน180 วันภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยจะเริ่มเปิดรับแก้วตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ร้านอินทนิลทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทุก 10 ใบที่ลูกค้านำมาร่วมโครงการ อินทนิลจะมอบส่วนลด 5 บาทสำหรับการซื้อเครื่องดื่มอีกด้วย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในแต่ละปี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ ใช้ถุงพลาสติกสีดำในการเพาะกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเป็นจำนวนมากถึง 80-100 ล้านใบ กรมป่าไม้จึงมีโครงการเปลี่ยน มาใช้วัสดุย่อยสลายได้ทดแทนการใช้ถุงดังกล่าวเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาส่งผลกระทบรุนแรงต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์ โดยจะรับมอบแก้วเครื่องดื่มใช้แล้วจากร้านอินทนิลของบริษัทบางจากฯ ไปใช้ในศูนย์และสถานีเพาะชำกล้าไม้ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมฯ เบื้องต้นจะทดลองเพาะชำกล้าไม้ในแก้วดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1ปี พร้อมหารือพัฒนาแนวทางและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงการแก้วเพาะกล้า เป็นการส่งเสริมการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ในรูปแบบของการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม เป็นการช่วยสร้างความร่วมมือของประชาชนในการลดขยะพลาสติก ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นที่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มที่ตัวเอง

แม้แก้วที่ผลิตจากพืชของอินทนิลทุกใบ จะสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ แต่การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น นอกจากจะช่วยลดขยะต้นทางแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบจากธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งนี่คืออีกวิธีที่ช่วยคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติ .. ด้วย “แก้วของคุณ” เพื่อ “โลกของเรา”