ไปรษณีย์ไทยขยายเวลารับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 12:37 น.
ไปรษณีย์ไทยขยายเวลารับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม
ไปรษณีย์ไทยขยายเวลารับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ช่วยเหลือน้ำท่วม ถึง 30 ก.ย.2562

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท) กล่าวว่า จากอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมอื่นๆ ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 32 จังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อน ไปรษณีย์ไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย...ส่งต่อน้ำใจไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อระดมความช่วยเหลือผ่านการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ภารกิจที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย ได้ทำหน้าที่ส่งต่อสิ่งของบริจาคจากชาวไทยผู้มีจิตศรัทธาไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆ แล้ว อาทิ จังหวัด อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ พิษณุโลก และสุโขทัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ขยายเวลารับบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังได้รับความเดือดร้อน และให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ ณ ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดย ไปรษณีย์ไทย จะทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ โดยใช้เครือข่ายไปรษณีย์ที่ครอบคลุมและเข้าถึงทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อนำสิ่งของบริจาคไปส่งต่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2831-3508 หรือ THP Contact Center 1545 และwww.thailandpost.co.th