อียูหารือไทย พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาและจีไอเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 14:00 น.
อียูหารือไทย พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาและจีไอเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่น
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสหภาพยุโรป ถกแนวทางการคุมครองการใช้ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิสาสตร์ พร้อมลงพื้นที่เพาะปลูกส้มโอ-มะพร้าวน้ำหอมสามพราน นครปฐม สินค้าจีไอที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวหน้าคณะผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป นำโดยนายปีเตอร์ โคแวคส์ หัวหน้าแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดซื้อภาครัฐ โดยในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา แห่งคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์?โดยประเด็นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญในลำดับต้น คือ การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อกระจายรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน และท้องถิ่น

ในโอกาสนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำคณะผู้แทนสหภาพยุโรปเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกส้มโอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงของไทย และชมมะพร้าวน้ำหอมสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน GI โดยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปได้ชื่นชมคุณภาพและกระบวนการเพาะปลูกสินค้า GI ดังกล่าว และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ต่อไป?นอกจากนี้ ได้มีการหารือกันในหลายประเด็น เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด เพื่อปกป้องสิทธิของตนเมื่อไปค้าขายหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ การคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ออนไลน์ และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเพื่อสานต่อความร่วมมือให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อไป นอกจากการหารือดังกล่าว คณะผู้แทนสหภาพยุโรปยังได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานงานพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยได้แสดงความชื่นชม การทำงานเชิงบูรณการของหน่วยงานภาครัฐของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำลายของกลางละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่วงจรทางการค้าได้อีก