ประกันพืชผลรัฐทำรายได้เกษตรกรเพิ่ม

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 09:35 น.
ประกันพืชผลรัฐทำรายได้เกษตรกรเพิ่ม
ประกันรายได้เกษตรกร 2562 : ข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน ผลักดันรายได้เกษตรกรทั้งปีเติบโต 3.5 –3.8%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า จากปัจจัยด้านปริมาณผลผลิตครึ่งปีหลังที่น่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ 0.2% ประกอบกับผลของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า รายได้เกษตรกรทั้งปี 2562 จะเติบโตในช่วง 3.5 – 3.8% สูงกว่ากรณีไม่มีโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งคาดว่ารายได้เกษตรกรทั้งปีจะเติบโตในช่วง 1.8 – 2.2%

อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหากยืดเยื้อยาวนานและมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้รายได้เกษตรกรเติบโตได้น้อยกว่ากรอบล่างของประมาณการ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะประเมินผลกระทบเป็นระยะต่อไป