กรมชลฯเผย น้ำมูลฯเริ่มคงที่ คาดน้ำค้างทุ่ง3 พันล้านลบ.ม. 

วันที่ 14 ก.ย. 2562 เวลา 18:52 น.
กรมชลฯเผย น้ำมูลฯเริ่มคงที่ คาดน้ำค้างทุ่ง3 พันล้านลบ.ม. 
กรมชลประทาน คาดสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันในวันที่ 20 ก.ย.นี้ ประชาชน เตรียมกลับเข้าบ้านได้ หวังสิ้นเดือนสถานการณ์น้ำเข้าสู่ลำน้ำปกติ

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการเปิดศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า) จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ M7สะพานเสรีประชาธิปไตย อยู่ที่ระดับ 10.93เมตร จากระดับท้องน้ำ หรือ115.97เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.)หรือระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ3.93 เมตร  

โดยน้ำค้างทุ่งใน 8จังหวัดลุ่มน้ำชีและมูลรวมประมาณ 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร(ม.รทก.) คาดว่าปริมาณน้ำดังกล่าว กรมชลฯจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และประชาชนจะสามารถกลับเข้าบ้านได้ประมาณ19-20 ก.ย. นี้ และน้ำจะกลับสู่ตลิ่งประมาณ สิ้นเดือนก.ย. นี้ หากไม่มีฝนเข้าเติมอีก

"ขณะนี้ ศูนย์บริหารน้ำส่วนหน้าทำงานเต็มที่ โดยขณะนี้ได้ตั้งเครื่องผลักดันน้ำทั้งหมด160 ตัว ที่อ.พิบูลมังสาหารและที่อ.โขงเจียม ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่ำกว่าแม่น้ำมูลประมาณ 1.88  เมตร ทำให้สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำโขงได้ประมาณวันละ 500 ล้านลบ.ม.ต่อวัน ดังนั้นหากไม่มีฝนมาเติมคาดว่าน้ำจะเข้าระดับปกติได้เร็วกว่าสิ้นเดือนก.ย.  และศูนย์นี้จะปิดก็ต่อเมื่อกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าปริมาณน้ำมากสุดในรอบ  20 ปี" นายทองเปลวกล่าว

นอกจากนี้ กรมชลฯจะใช้ศูนย์บริหารน้ำส่วนหน้า เป็นชุดต้นแบบ สำหรับใช้ไปบริหารจัดการในพื้นที่ประสบภัยที่อื่น จะใช้เป็นจุดศูนย์กลางที่จะใช้ระคมความช่วยเหลือของกรมชลประทานและของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯได้  

นายทองเปลว กล่าวว่าขณะเดียวกันยังได้รับนโยบายจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเษตรละสหกรณ์ ได้สั่งการให้ กรมชลฯเร่งช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาอุทกภัยทุกมิติ เครื่องมือ  เครื่องใช้ เครื่องจักรต้องพร้อม

โดยกรมชลฯได้ระดมเครื่องจักรจากพื้นที่อื่นที่ไม่ประสบภัยน้ำมาเสริม รวมทั้งกำลังคนเพื่อช่วยเหลือไม่ให้ในพื้นที่หนักเกินไป หลังจากน้ำเริ่มลดลง จะพิจารณาไล่เก็บน้ำในแต่ละอ่างเพื่อสำรองสำหรับฤดูแล้ง และพื้นที่ลุ่มน้ำจะต้องมาพิจารณาว่าจุดไหนจะสูบออกหรือเกษตรกรต้องการให้เก็บ