กรมโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ NEDO ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 17:00 น.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จับมือ NEDO ประเทศญี่ปุ่น
ลุยโครงการสาธิตการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งหวังให้เป็นโครงการต้นแบบการรีไซเคิลในเอเชีย

รายงานข่าว ระบุกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการสาธิตสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานโดยการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย หรือ โครงการ WEEE โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 505 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

การลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดขึ้น ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ มร.คุคิตะ โชจิ กรรมการบริหารองค์การ NEDO โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมมาร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามในครั้งนี้

โครงการนี้มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการออกแบบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้มีการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เหมาะสมในประเทศไทย ด้วยระบบรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของญี่ปุ่น ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายซึ่งไม่สามารถจัดการได้ในประเทศไทยจะถูกส่งไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการกำจัดที่เหมาะสมต่อไป

โดย NEDO ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเมื่อปี 2560 และได้เห็นพ้องร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินเป็นโครงการสาธิตต่อไปจนถึงปี 2564 ในโครงการนี้มีภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการคือบริษัท ABIZ Corporation สำหรับสถานที่ดำเนินโครงการจะอยู่ที่บริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์ โรงงานเกตต์เวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรวบรวมและการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ฯ ของประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดการซากผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น โครงการนำร่องฯ นี้ จะเป็นระบบรีไซเคิลต้นแบบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในกลุ่มประเทศเอเชียต่อไปในอนาคต