'มนัญญา' เดินหน้านโยบายกัญชาเสรีฯ

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 13:45 น.
'มนัญญา' เดินหน้านโยบายกัญชาเสรีฯ
เล็งศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เป็นแหล่งวิจัยพืชสมุนไพรและกัญชา พร้อมมอบหมายกรมวิชาการเกษตรเร่งศึกษาวิจัยพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศ พร้อมต่อยอดเป็นโรงเรียนกัญชา ร้องของบฯเพิ่ม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมเป็นสถานที่ในการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร รวมทั้งกัญชงและกัญชาพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นโครงการนำร่องที่แรกในพื้นที่ 100ไร่

สำหรับการเลือกศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เนื่องจากมีความเหมาะสมในหลายด้าน เช่น มีบึงน้ำขนาดใหญ่กว่า 350 ไร่ และมีสภาพดินและอากาศเหมาะสม ซึ่งในอนาคต กระทรวงฯ มีแผนงานที่จะผลักดันให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งวิจัย พัฒนาพืชสมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ กัญชง กัญชา พริกไทย ชมิ้นอินทรีย์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา

โดยได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งหาแนวทางในการต่อยอดศูนย์แห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพรคุณภาพชนิดๆต่าง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกเชิงการค้า สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับครอบครัวซึ่งรูปแบบอาจพัฒนาถึงขั้นให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา

ส่วนในอนาคตจะส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและกัญชาเพื่อป้อนอุตสาหกรรมยาให้กับโรงพยาบาลหรือผลักดันการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนมากน้อยแค่ไหน

"สำหรับความก้าวหน้าในการเตรียมจัดตั้งสถานที่วิจัยสมุนไพรและกัญชา ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการของบประมาณ ซึ่งกระทรวงฯอยากได้งบประมาณที่เพียงพอ เพราะการปลูกพืชกัญชาต้องปลูกในที่โล่งและสร้างระบบโรงเรือนแบบปิด ส่วนสายพันธุ์ที่จะนำมาวิจัยและปลูกนั้นต้องมาจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งตอนนี้มีการวิจัยสายพันธุ์พื้นเมืองไว้บ้างแล้ว" นางสาวมนัญญา กล่าว

ด้านนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่ากรมวิชาการเกษตร กำลังเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูก และการใช้กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งได้ให้นโยบายให้จัดทำแผนส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรไทย พร้อมศึกษาเมล็ดพันธุ์กัญชาชนิดไหนที่เหมาะกับการปลูกเพื่อการแพทย์ของไทย

สำหรับ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด 1,900 ไร่ ปัจจุบันเป็นแหล่งให้ความรู้ทางการเกษตรที่สำคัญและประสบความสำเร็จในการคิดค้น ทดลองพืชสายพันธุ์ใหม่ๆหลายชนิด และมีสวนสมุนไพรและเครื่องเทศ สมุนไพรพื้นบ้าน ที่หายากถูกรวบรวมและอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ในการผลิตยารักษาโรค และเป็นแหล่งวิจัยขมิ้นชันพันธุ์ปลอดโรค ซึ่งกำลังเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ การเพาะเห็นถังเช่าสีทอง เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้เรื่องการขยายสายพันธุ์พืชต่างๆได้ทุกวัน