"พาณิชย์"ทยอยส่งข้าวเหนียวราคาถูกขายร้านธงฟ้า

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 16:56 น.
"พาณิชย์"ทยอยส่งข้าวเหนียวราคาถูกขายร้านธงฟ้า
กระทรวงพาณิชย์เริ่มกระจายข้าวเหนียวถุงราคาถูกสู่ร้านธงฟ้าทั่วประเทศแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทำการเปิดโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียวซึ่งเป็นโครงการที่นายจุรินทร์มีเป้าหมายช่วยประชาชนในช่วงข้าวเหนียวขาดแคลน

นายจุรินทร์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน จัดโครงการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคข้าวเหนียวทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งบริโภคข้าวเหนียวและได้รับความเดือดร้อน โดยได้ผลิตข้าวเหนียวถุงสองขนาดขนาดแรกกิโลละประมาณ 35 บาทถุงละ 70 บาทเป็นแบบ 2 กิโล เป็นข้าวเหนียวคุณภาพ 10% และขนาดตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ เป้าหมายตั้งใจว่าจะทำให้ได้ 3,000 ตัน ส่วนล็อตแรกที่เปิดตัววันนี้ประมาณ 1,000 ตันหรือประมาณ 260,000 กว่าถึง

ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว โดยข้าวเหนียวถุงล็อตแรกพร้อมออกสู่ตลาด 11 ก.ย. 2562 โดยเริ่มกระจายสินค้าไปถึงร้านธงฟ้าทั่วประเทศ