เปิดแล้ว Thai-New Zealand Centre (TNZC)

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 น.
เปิดแล้ว Thai-New Zealand Centre (TNZC)
Thai-New Zealand Centre (TNZC) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลายวงการร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ วุฒิสมาชิก และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พลโท พงศกร รอดชมภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ดร.ชุมพล พรประภา นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ตลอดจนผู้บริหารและอาจารย์จาก Auckland University of Technology (AUT) และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นต้น

Thai-New Zealand Centre (TNZC) ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กับ Auckland University of Technology (AUT) สถาบันการศึกษาแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ในช่วงแรกของการให้บริการด้านการศึกษา เป็นการเปิดหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแกรมมา โดยอาจารย์จากนิวซีแลนด์ 100% เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate และในระยะต่อไปจะพัฒนาไปสู่ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน การฝึกอบรม และหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย“TNZC เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ AUT มาเป็นเวลาหลายปี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า TNZC จะเติมเต็มในอีกหน้าหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ที่เข้ามาเรียนที่ TNZC จะได้สัมผัสประสบการณ์การศึกษาของนิวซีแลนด์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ประเทศนิวซีแลนด์ วันนี้เราหวังว่านักเรียนไทย และคนไทยจำนวนนับร้อยนับพันจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ดีเยี่ยมพร้อมทั้งระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งได้ในกรุงเทพฯ”

นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์“ขอแสดงความยินดีกับทาง RMUTT ที่ได้เริ่มกระบวนการทางการศึกษาที่มีผลดีต่อบุคลากรของไทยอย่างมาก เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้เข้ามาศึกษาในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ที่มาตรฐานค่อนข้างล้ำหน้า ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ วุฒิสมาชิก และอดีตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี“เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้อนุญาตให้ตั้งองค์กรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ AUT อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง TNZC จะเป็นการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานนิวซีแลนด์ และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น หลักสูตรแบบ Credit Transfer หลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นต้น”พลโท พงศกร รอดชมภู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่“มทร.ธัญบุรี มีความก้าวหน้ามากในการที่จะดึงสถาบันการศึกษาระดับโลกเข้ามาสร้างความร่วมมือระหว่างกัน TNZC คือจุดศูนย์กลางระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ การใช้ภาษาอังกฤษของนิวซีแลนด์เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีการต่อยอดความร่วมมือขยายวงกว้างออกไปในอนาคต เพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเหมือนกัน”

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่“ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของนิวซีแลนด์ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเปิด TNZC เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และหวังว่าจะมีการส่งเสริมความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสู่ด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็น Augmented Reality (AR) และ Machine Learning ต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) “มทร.ธัญบุรี และ AUT ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการที่จะยกระดับและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน จึงได้จัดตั้ง TNZC ขึ้นมา หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เราจะมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกันทั้งหลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว หลักสูตรการอบรม หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เป้าหมายในระยะยาว TNZC จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและของอาเซียน”

TNZC ตั้งอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี (RMUTT Innovation and Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) ตรงข้ามตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พร้อมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 06 6051 3377, 0 2549 3239 หรือ www.tnzc.rmutt.ac.th หรือ www.facebook.com/TNZCentre, LINE: @tnzc QR CODE