บีโอไอ เติมความรู้ผู้ประกอบการไทย เดินหน้าขยายการลงทุนต่างประเทศ

วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 น.
บีโอไอ เติมความรู้ผู้ประกอบการไทย เดินหน้าขยายการลงทุนต่างประเทศ
บีโอไอปลื้ม คอร์สอบรมนักลงทุนไทย ดันเอกชนโกอินเตอร์ต่อเนื่อง ชี้อาเซียนเนื้อหอมมากสุด กลุ่มอาหาร เกษตรแปรรูป เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม พร้อมขยายการค้าการลงทุน

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ TOISC (Thailand Overseas Investment Support Center)”รุ่นที่ 16-17 โดยมีผู้จบหลักสูตรจำนวน 53 ราย ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้คณะกรรมการต้องคัดเลือกผู้อบรมกันอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีมุมมองด้านการลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง

สำหรับหลักสูตรอบรมมีระยะเวลากว่า 4 เดือน เน้นการเรียนการสอนที่เข้มข้น และเชิญนักลงทุนที่มีประสบการณ์จริงมาเป็นวิทยากร และจัดกิจกรรมไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงพบปะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศ เวียดนาม เมียนมา ลาว อุซเบกิสถาน และกานา ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ถึงข้อมูลและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในต่างประเทศอย่างแท้จริง

สำหรับหลักสูตร TOISC รวมทั้งสิ้น 17 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 556 ราย และจากการติดตามพัฒนาการลงทุนไทยของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วจำนวนทั้งสิ้น 179 ราย คิดเป็น 32% ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก เป็นต้น โดยประเทศที่นักลงทุนไทยนิยมไปลงทุนมากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ อินโดนีเซีย ตามลำดับ รองลงมาคือกลุ่มประเทศยุโรป เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก

นายวันชัย จิระไตรธาร ประธานกรรมการ บริษัท ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและโซลูชั่น เช่น เครื่องนับเงิน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องตรวจจับโลหะต้องสงสัย กล่าวว่า กกล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมกับโครงการ ของบีโอไอ นั้นน่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากได้ประสบการณ์จากการออกไปศึกษางาน และงานวิชาการทำให้นักลงทุนได้ความรู้ที่แท้จริง

ขณะที่นายพงศธัธส์ ธนันชัยวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเกรเดียนท์ เฟลเวอร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจสารปรุงแต่งอาหาร และที่ปรึกษาการในการแปรรูปอาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีแนวคิดที่จะออกไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีลูกค้าจากต่างประเทศติดต่อเข้ามาหลายราย จึงต้องออกไปศึกษาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตร TOISC ที่เปิดอบรมนี้สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทที่ต้องการในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจ ว่าจะต้องระมัดระวังอะไรและเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

ด้านนายธิติพัทธ์ อัครวงศ์วริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์พลาส จำกัด ผู้ผลิตพลาสติกขึ้นรูป และประกอบธุรกิจโรงแรมที่ จ.กระบี่ ชี้ให้เห็นว่า การเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทยแล้ว แต่ต้องมองถึงการลงทุนข้ามชาติ ซึ่งหลักสูตร TOISC นั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง“สิ่งที่ได้จากการอบรมหลักสูตร TOISC คือการนำประสบการณ์และความรู้จากวิทยากรแต่ละรายไปสร้างแผนการลงทุนให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด เพราะการลงทุนในต่างประเทศหากไม่ศึกษาการลงทุนให้ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งประเภทธุรกิจที่ควรจะเข้าไปลงทุน โดยผ่านการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่จากภาครัฐของทั้งสองประเทศ จึงยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจ”นายธิติพัทธ์กล่าว

ผู้ประกอบการที่ต้องการจะลงทุนข้ามชาติแต่ยังไม่รู้แนวทางในการออกไปลงทุน หลักสูตร TOISC สามารถช่วยนักลงทุนได้ เพราะนอกจากจะได้ความรู้ ยังได้ประสบการณ์จริงจากเพื่อนนักลงทุนที่ได้เข้าร่วมอบรม มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาด