คมนาคม ตั้งโต๊ะสู้คดี ช.ทวีฟ้องปม เลิกสัญญา E-ticket

วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 18:00 น.
คมนาคม ตั้งโต๊ะสู้คดี  ช.ทวีฟ้องปม เลิกสัญญา E-ticket
คมนาคมเตรียมสู้คดี หลัง ช.ทวี ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 1,556 ล้าน บอกเลิกสัญญาติดตั้ง E-ticket บนรถเมล์ ขณะที่ขสมก.ยืนยันเครื่องไม่เสถียร-ใช้งานไม่ได้ แถมทอนเงินอืด

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อหาแนวทางในการต่อสู้คดีกับ บริษัท ช.ทวี จำกัด(มหาชน) หรือ CHO ในกรณีเอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่รัฐบอกเลิกสัญญาโครงการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์(E-ticket) และCash-Box บนรถโดยสารประจําทาง จํานวน 2,600 คัน มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี วงเงิน 1,655 ล้านบาท

ขณะเดียวกันจะดำเนินกาควบคู่ไปกับการว่าจ้างที่ปรึกษาสำนักงานทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญกฎหมายแพ่งและกฎหมายปกครอง เพื่อเตรียมต่อสู้คดีดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขสมก.ยืนยันว่าการบอกเลิกสัญญาในครั้งนี้รัฐก็เสียประโยชน์และมีค่าเสียเวลาด้วยเช่นกัน เนื่องจากอุปกรณ์ที่เอกชนนำมาติดตั้งนั้นไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ตกลงในสัญญา อีกทั้งพบว่าระบบการทำงานไม่เสถียร มีการทดลองหลายครั้งก็ใช้งานไม่ได้ อีกทั้งยังกระแสสังคมยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ นอกจากนี้ระบบทอนเงินใช้เวลานาน ส่งผลกระทบกับงานบริหารผู้โดยสารในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

ด้านนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) (CHO) กล่าวว่าได้มอบหมายให้สํานักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ ยื่นคําฟ้องหน่วยงานรัฐ ณ ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ 1998/2562 ระหว่างบริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าการงาน และค่าเช่าที่ควรได้รับ วงเงิน 1,556 ล้านบาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง จนถึงวันชําระแล้วเสร็จ และให้คืนหลักประกันสัญญาพร้อมค่าธรรมเนียมที่จะเกิดจากการคืนหลักประกันล่าช้าดังกล่าวแล้ว