สรรพสามิตรีดภาษีความหวานเพิ่ม4,000ล้านบาท

วันที่ 09 ก.ย. 2562 เวลา 11:50 น.
สรรพสามิตรีดภาษีความหวานเพิ่ม4,000ล้านบาท
เพิ่มภาษีความหวานอีกรอบ 1 ต.ค.2562 สรรพสามิตรายได้เพิ่ม เนื่องจากผู้ประกอบการไม่เปลี่ยนสูตรสินค้าเดิมที่ติดตลาดอยู่แล้ว

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตเริ่มเก็บภาษีความหวาน พบว่ามีผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มเพียงยี่ห้อเดียว ลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อให้เสียภาษีความหวานถูกลง ขณะที่รายอื่นๆ ใช้วิธีออกสินค้าใหม่มีปริมาณน้ำตาลลดลงแทน เพราะไม่ต้องการให้กระทบกับสินค้าเดิมที่ขายอยู่ในตลาด

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ต.ค.2562 นี้ จะมีการปรับภาษีแบบขั้นบันได ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นทุก 2 ปี หากยังไม่สามารถลดปริมาณน้ำตาลได้ จะต้องเสียภาษีอีกเท่าตัว จากที่กรมเก็บภาษีความหวานได้อยู่ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อปี โดยอัตราภาษีใหม่จะทำให้ภาษีความหวานเพิ่มเป็น 3,500-4,500 ล้านบาทต่อปี

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรมได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจความรับรู้มาตรการภาษีความหวานกับประชาชน พบว่ามาตรการภาษีจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับตัว โดยลดประมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม และมีการติดสลาก เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบเพิ่มขึ้นกว่า 200% จากเดิม 60-70 รายการเป็น 200-300 รายการ แต่การรับรู้ประชาชนยังไม่มาก กลุ่มที่ตื่นตัวคือต่ำกว่า 30 ปี และมากกว่า 60 ปี ส่วนวัยทำงานยังสนใจน้อย ยังมีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีความหวานสูงอยู่มาก

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต