รมว.เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ เตรียมพื้นที่แก้มลิงสำหรับเช่าเก็บน้ำพร้อมการชดเชย

วันที่ 06 ก.ย. 2562 เวลา 14:38 น.
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมชลฯ เตรียมพื้นที่แก้มลิงสำหรับเช่าเก็บน้ำพร้อมการชดเชย
ย้ำกรมชลประทาน ทำงานเชิงรุกวางมาตรการแก้ไขเต็มสูบ พร้อมสำรวจเขื่อนอายุ 20 ปี จัดงบขุดลอกเก็บน้ำเพิ่ม เพราะเขื่อนสร้างยาก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัญมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมร่วมกับ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมประชุมทางไกล(วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์) กับสำนักชลประทานทั่วประเทศฝากให้ดูแลอย่างรอบด้าน เพราะมีทั้งภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมกัน เพราะฉะนั้นความเสียหายจะลดลงได้จากการเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวังและวางแผน และที่ผ่านมาทราบดีว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก และให้เตรียมรับมือพายุที่คาดว่าอาจจะมีอีก 1 ลูก อาจจะเข้าภาคกลางและใต้เพราะร่องฝนในเดือนต.ค.ฝนจะอยู่ในแนวนี้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ฝากให้ช่วยดูแลในเรื่องของการจูงน้ำเพื่อนำไปเก็บในที่ลุ่ม หรือแก้มลิง ที่ดินประชาชน และที่ของรัฐ โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยให้ไปดูว่าจะคิดอัตราค่าเช่าให้เกษตรกรหรือประชาชนอย่างไร เพราะต้องหยุดทำนาตลอดเวลาประกาศกฤษฎีกาเขตการเช่าที่ดินเพื่อกักน้ำไว้สำหรับฤดูแล้งถัดไปจะได้มีน้ำใช้ และระหว่างที่มีน้ำเข้าทุ่งให้ปล่อยพันธุ์กุ้งปลา ให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงนั้นด้วยเหมือนทุ่งระกำ จะมีพื้นที่เท่าไหร่อย่างไรให้แจ้งจำนวนเพราะต้องเสนอนายกรัฐมนตรี ในเร็วๆนี้  

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่าขอให้รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดที่กักน้ำมาเกิน  20 ปี  เพื่อที่จะดูว่าจะสามารถขุดลอกได้หรือไม่ จะได้เพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำเพิ่มโดยที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนเพราะ  20 ปีขึ้นไปอาจมีตะกอนลึกเป็นเมตร หากขุดลอกจะเก็บน้ำได้อีกมากขอให้เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะเขื่อนสร้างยาก

สำหรับการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ขอให้กรมตรวจสอบเร่งรัดโครงการบรรเทาอุทกภัยในภาคใต้ทุกจังหวัดว่าดำเนินการคืบหน้าอย่างไรและที่ดำเนินการไม่เสร็จเพราะอะไร ทิ้งงานหรือไม่ ก็ต้องไปดำเนินการ  และให้เร่งดำเนินการจำกัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งหมด  นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าขณะนี้ ได้กำชับเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ที่จะต้องรับน้ำเหนือจากยมและน่าน โดยจะเฝ้าที่นครสวรรค์ 1,500 ลูกบากศ์เมตร(ลบ.ม.)ต่อวินาที ทั้งนี้กรมชลฯจะคุมการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยา- ชัยนาท จะลงมาที่นครสวรรค์ไม่ให้เกิน 900 ลบ.ม. ต่อวินาที เพื่อลดผลกระทบพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 

สำหรับการเตรียมพื้นที่เช่าเป็นแก้มลิงนั้น กรมอยู่ระหว่างการทำร่างกฏหมายหารือกฤษฏีกาเพื่อจะตรวจความถูกต้อง เพราะเมื่อประกาศเขตเช่าเป็นแก้มลิงแล้ว แสดงว่ารัฐต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทุ่งนั้นๆ  

หากมีร่างประกาศไว้ เมื่อต้องใช้จะสามารถนำมาประกาศได้ทันที อย่างไรก็ตามมีทั้งหมด 13 ทุ่งแต่อาจจะไม่ใช้ทุกทุ่ง เพราะต้องบริหารตามปริมาณน้ำและสถานการณ์   อย่างไรก็ตามพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จภายใน 24 ก.ย. 62 ซึ่งหากน้ำมากก็จะได้พิจารณานำน้ำเข้าทุ่งและเมื่อประกาศจะต้องเช่า 4 เดือน

ทั้งนี้ในการประชุมรมว.เกษตรฯได้ให้สำนักชลประทาน(สชป.)ทั่วประเทศทั้ง  17 สำนักชลประทานรายงานสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ

สำหรับปริมาณน้ำ ณ วันที่ 5 ก.ย. 62 กรมชลฯรายงานว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหฯและขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างรวมกันทั้งสิ้น 46,331 ล้านลูกบากศ์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็น 61% ของความจุอ่างทั้งหมด เป็นน้ำใช้การได้ 22,401 ล้านลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 29,000  ล้านลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำร่วมกัน 10,855 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 44% ของความจุร่วมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 4,159 ล้านลบ.ม.   สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 14,000 ล้าน  ลบ.ม.