ประมูลจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า 6,500 ล้านบาท 16 ต.ค.นี้

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 17:33 น.
ประมูลจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า 6,500 ล้านบาท 16 ต.ค.นี้
รฟท.เตรียมเปิดเอกชนยื่นประมูลจัดซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า 6.5 พันล้าน 16 ต.ค. พร้อมเดินหน้าลงนามสัญญารถไฟไทย-จีน 2 หมื่นล้าน ภายใน เดือนก.ย.นี้

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. จะพิจารณาผลการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้ว–สระบุรี ระยะทาง 31.60 กิโลเมตร (กม.)ที่มีบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอด้านราคาต่ำสุดที่ 9,429 ล้านบาท

รายงานข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ระบุว่า รฟท.เตรียมเปิดประมูลโครงการรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electronic Locomotive) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่จำนวน 50 คัน วงเงินราคากลาง 6,562 ล้านบาท โดยต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ต.ค. 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 650,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.-15 ต.ค. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ ต้องไม่เป็นบุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปกรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มรวมกันไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

ด้านสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา จะเร่งลงนามสัญญาทั้ง 2 ฉบับ มูลค่าราว 20,000 ล้านบาท ให้ได้ภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ได้แก่ งานสัญญา 4-2 (งานโยธาช่วงดอนเมือง-นวนคร) ระยะทาง 21 กม. ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลเสนอราคาต่ำสุด 8,626 ล้านบาท คือกลุ่มกิจการร่วมค้า SST ประกอบด้วย บริษัท ซิโนไฮโดร จำกัด จากประเทศจีน, บริษัท สหการวิศวกร จำกัด และบริษัท ทิพากร จำกัด ขณะที่งานสัญญา 4-3 (งานโยธาช่วงนวนคร-บ้านโพ) ระยะทาง 23 กม. ซึ่งผู้ที่ชนะการประมูลเสนอราคาต่ำสุด 11,525 ล้านบาท คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า CAN ประกอบบริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่น จำกัด จากประเทศจีน, บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)