'กนอ.' เดินสายดึงนักลงทุนญี่ปุ่นเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ย้ำความมั่นใจนโยบายรัฐบาลไทย

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 14:04 น.
'กนอ.' เดินสายดึงนักลงทุนญี่ปุ่นเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ย้ำความมั่นใจนโยบายรัฐบาลไทย
จัดทัพผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม โรดโชว์ญี่ปุ่นเปิดเวทีโชว์ศักยภาพพื้นที่นิคมฯไทย รองรับการขยายฐานการผลิตผู้ประกอบการญี่ปุ่นทุกขนาด เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ตอกย้ำความมั่นใจนโยบายรัฐบาลไทยขับเคลื่อนการลงทุน ใช้พื้นที่ไทยเป็นฐานผลิตเพิ่ม

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กนอ.ได้นำคณะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเดินสายพบปะนักลงทุนในประเทศญี่ปุ่น (Roadshow)

พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนา ร่วมกับ สถานเอคอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ Japan Industrial Location Center (JILC) ในหัวข้อเรื่อง "โอกาสการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมไทย" เพื่อเชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นให้รับทราบข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยและพื้นที่การรองรับการลงทุนตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลไทยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ กนอ.ได้นำเสนอข้อมูลพื้นที่นิคมฯที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทุกประเภททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่มธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั่วประเทศ อาทิ การพัฒนาพื้นที่นิคมฯในเขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) นิคมฯในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นิคมฯที่รองรับอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ เช่น ยางพารา ตลอดจนนิคมฯอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของไทย

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วภูมิภาคของญี่ปุ่นมีทั้งนักลงทุนขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี และ สตาร์ทอัพ แสดงความสนใจเข้าร่วมกว่า 53 บริษัท/หน่วยงาน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทอนิกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น

"การโรดโชว์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพที่ปัจจุบันมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่น และนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวมีการขยายฐานการผลิตไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการดึงการลงทุนมายังประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตของนักลงทุนเอสเอ็มอีญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งในอนาคต" นางสาวสมจิณณ์กล่าวดังนั้น กนอ.ในฐานะเป็นผู้พัฒนานิคมฯทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพต่างประเทศ ด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านการให้บริการและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอบย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ประกอบการญี่ปุ่นในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการประกอบการตัดสินใจขยายการลงทุนเข้าไทยเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในอนาคตมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการลงทุนญี่ปุ่นในไทยที่ผ่านมามีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง และ เคมีภัณฑ์ พลาสติก กระดาษ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนมากสุด

นอกจากนั้น กนอ.ยังได้จัดให้นักธุรกิจไทยได้พบปะกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นเพื่อเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่จะนำไปสู่การร่วมลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเกิดการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต