บิล คลินตันหนุนไทย

วันที่ 13 พ.ย. 2553 เวลา 15:48 น.
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ หนุนไทย เหมาะพัฒนาใช้พลังงานแสงอาทิตย์  ชี้ได้ประโยชน์ระยะยาว

ค่ำวานนี้ ( 12 พ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "รวมพลังมนุษยชาติ (Embracing Our Common Humanity) ในโครงการ"ลดโลกร้อน ถวายพ่อ" หนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา ที่กระทรวงพลังงานจัดขึ้น นายบิล เน้นถึงความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งจัดเป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และได้ประโยชน์ระยะยาว มีจุดคุ้มทุน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ลดสภาวะโลกร้อน สำหรับประเทศไทยเหมาะสำหรับการพัฒนาเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างมาก เพราะมีแดดแรง ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ได้มากผิดกับแถบยุโรป