"บอร์ดปาล์มแห่งชาติ" เคาะประกันราคากิโลละ4บาทไม่เกิน25ไร่

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 15:55 น.
"บอร์ดปาล์มแห่งชาติ" เคาะประกันราคากิโลละ4บาทไม่เกิน25ไร่
"จุรินทร์"เผยบอร์ดปาล์มแห่งชาติไฟเขียวประกันรายได้ราคาปาล์มกิโลละ4บาท ไม่เกิน25ไร่ เตรียมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติครั้งที่4 / 2562 ที่ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบในเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มโดยกำหนดหลักการให้ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท (น้ำมันที่ 18%) ครัวเรือนละ 25 ไร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

นอกจากนั้นมีมาตรการเสริมที่สำคัญต้องทำควบคู่กันไปเพื่อที่จะดึงราคาตามในตลาดให้สูงขึ้น มาตรการสำคัญ เช่น มีมติกำหนดให้มีการใช้ไบโอดีเซล B10 ในภาคบังคับใช้กับรถยนต์ ให้สามารถปฏิบัติได้ภายในก่อนสิ้นปีนี้ ส่วนที่2 คือให้นำน้ำมันปาล์มไปทำเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาซึ่งได้เคยอนุมัติไปแล้วแต่ยังเหลือโควตาอยู่อีก 1.3 แสนตัน โดยให้ไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมนั้นเสีย

ส่วนที่ 3 คือในเรื่องของการควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์มได้มีมติว่าถัดจากนี้ไปให้มีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดว่ามีสต๊อกน้ำมันปาล์มจำนวนเท่าใดทั้งประเทศเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงและใช้ประกอบการตัดสินใจทางนโยบายได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับสต๊อกมากหรือน้อย ปัญหานี้เคยเป็นข้ออ้างการไม่รับซื้อผลปาล์มทำให้ราคาปาล์มตกต่ำ

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ส่วนทางฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานรัฐจะต้องให้ดำเนินการเด็ดขาดเกี่ยวกับผู้ที่ลักลอบนำน้ำมันปาล์มเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งกรณีการขออนุญาตนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนโดยเวลาขาเข้าจำนวนหนึ่งแต่เวลาขาออกไปต่างประเทศนั้นจำนวนลดน้อยลงหรือใช้อย่างอื่นทดแทนซึ่งแปลว่าเป็นปล่อยให้น้ำมันปาล์มหลวเหลืออยู่ในประเทศ ทำให้ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเคร่งครัดโดยรองนายกรัฐมนตรีพบเอกประวิทย์ได้ช่วยกำชับแล้ว

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากวันนี้โครงการประกันรายได้ราคาปาล์มจะต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดถ้าทันจะเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้ แต่ถ้าช้ากว่านั้นอาจจะนำเข้าสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ในส่วนของงบประมาณจะต้องให้ทางฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคำนวณมาอีกขั้นหนึ่งว่าเฉพาะส่วนต่างนั้นขณะนี้ต้องใช้เท่าใด โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะได้มีการพูดกันเรื่องตัวเลขและจะได้นำเสนอตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนอีกครั้ง

ขณะเดียวกันนายจุรินทร์ กล่าวตอบคำถามเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นการช่วยเกษตรกรตามสบายของรัฐบาลโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 300,000 ราย หากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วกระบวนการที่เหลือ คือ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วขั้ยตอนนี้ทางกรมฯจะต้องมีการประสานกับ ธกส.เพื่อที่จะตรวจสอบบัญชีเกษตรกร ซึ่งพอถึงเวลาที่จะต้องได้รับเงินส่วนต่างภาครัฐก็จะมีการโอนตรงกับเกษตรกร