เศรษฐกิจไทยทรุดต่อไตรมาส2โต2.3%ทั้งปีเหลือ3%

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 10:24 น.
เศรษฐกิจไทยทรุดต่อไตรมาส2โต2.3%ทั้งปีเหลือ3%
เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น ไตรมาส 2 โตต่ำที่สุดในรอบ 19 ไตรมาส จากปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจโลกผันผวนและปัญหาการเมืองภายในประเทศ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2562 ขยายตัวได้ 2.3% ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัวได้ 2.8% เป็นการขยายตัวได้ต่ำสุดในรอบ 19 ไตรมาส ทำให้เศรษฐกิจครึ่งปีแรก 2562 ขยายตัว 2.6% อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจทั้งปี 2562 จะขยายตัวได้ 3% โดยมีช่วงอยู่ที่ (2.7-32%)

"เศรษฐกิจไทยตอนนี้ยังไม่ถือว่าเกิดวิกฤต แค่เซนิดหน่อย แต่ต้องรีบทำอะไรบางอย่าง ถ้าไม่ทำอะไรจะหนักกว่านี้ ทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้ ต้องทำการส่งออกครึ่งปีหลังต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% นักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน หรือมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.4 ล้านล้านบาท การขยายตัวภาคเอกชนลงทุนให้มากขึ้น ดูแลภาคเกษตร เร่งการลงทุนภาคเอกชนให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 2.9% รักษาความสงบและเรียบร้อยทางการเมือง ซึ่งน่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 และ 4 ฟื้นกลับขึ้นมาได้" นายทศพร กล่าว

นายทศพร กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรก 2562 ขยายตัวชะลอลงชัดเจน จากผลผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกผันผวน การเกิดสงครามการค้า ความผันผวนการเงินของโลก การเมืองเลือกตั้งและตั้งรัฐบาบใหม่ภายในประเทศ ทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจขยายตัว

สำหรับเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า กระทบการส่งออกของไทย ราคาสินค้าเกษตรให้ตกต่ำ การท่องเที่ยวลดลง ต่อเนื่องมาถึงทำให้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของไทยชะลอลง โดยการส่งออกครึ่งปีแรกขยายตัวติดลบ 4% โดยการส่งออกในครึ่งปีหลังต้องทำให้ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 3% เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายที่ สศช. คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากปัญหาการเมือง ตั้งแต่การเลือกตั้งปลายปีที่ผ่านมา ทำให้การบริโภค การลงทุนเอกชน การทุนภาครัฐ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ชอลอทั้งหมด

สำหรับปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง ยังมีเรื่องสงครามการค้าไม่หยุด สหรัฐกีดกันสินค้าจีนมาขึ้น ขณะที่จีนลดค่าเงิน มีสงครามการค้าคู่ใหม่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีใต้กับ ญี่ปุ่น เรื่องความผันผวนค่าเงิน จีนลดค่าเงิน เกาหลีลดค่าเงิน ตลาดหุ้นโลกปรับลดลง พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยต่ำกว่า 2 ปี เป็นสัญญาณถดถอยทางเศรษฐกิจได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต