ต่อไปนี้จะไม่มี สิงห์รถบรรทุก วิ่งช่วงกลางวันอีกต่อไป

วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 18:01 น.
ต่อไปนี้จะไม่มี สิงห์รถบรรทุก วิ่งช่วงกลางวันอีกต่อไป
‘ศักดิ์สยาม’ ลั่นห้ามรถบรรทุกขนส่งวิ่งตอนกลางวัน ไม่หวั่นม็อบรถบรรทุกหยุดวิ่ง พร้อมเจรจาเยียวยาผู้ประกอบการ ยันต้องทำให้ได้แบบในต่างประเทศ-ไม่กระทบราคาสินค้าประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับนโยบายจำกัดเวลารถบรรทุกนั้นยืนยันว่าจะบังคับใช้มาตรการควบคุมเวลาขนส่งให้อยู่แค่ 4 ชั่วโมงต่อวันหรือตั้งแต่ 00.00 น.-04.00 น. เพียงเท่านั้นในเขตเมืองชั้นใน พร้อมยกเลิกรถบรรทุกที่ได้รับการยกเว้น อาทิ รถขนปูนซีเมนต์สำหรับก่อสร้าง รถขนส่งเชื้อเพลิงและรถขนส่งอาหารเน่าเสีย

โดยควบคู่ไปกับการให้พิจารณาว่าจะลดขนาดของรถบรรทุกจาก 10 ล้อ เป็นรถบรรทุก 6 ล้อได้หรือไม่ เชื่อมั่นว่าหากบังคับใช้มาตรการดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหารถติดในเมืองชั้นในได้เพราะสามารถลดปริมาณรถบรรทุกที่มีอยู่ถึง 50,000 คันในช่วงกลางวัน

ขณะที่รถบรรทุกซึ่งวิ่งอยู่นอกรัศมีขอบเขตที่กำหนดจะสามารถขนส่งสินค้าได้ 9 ชม. ตั้งแต่เวลา 21.00-06.00 น. รวม 9 ชั่วโมง ดังนั้นหลังจากนี้บริเวณกรุงเทพและเมืองปริมณฑลจำไม่มีรถบรรทุกวิ่งขนส่งในเวลากลางวันอีกต่อไป ส่วนรถบรรทุกที่วิ่งขนส่งในต่างจังหวัดยังสามารถวิ่งรับส่งได้ตามเวลาเดิมที่กหนดคือช่วง 10.00-16.00 น. และช่วง 21.00-06.00 น.

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่าสำหรับรัศมีขอบเขตชั้นในที่กำหนดให้วิ่งได้แค่ 4 ชม.นั้น ขีดเส้นตั้งแต่วงแหวนกรุงเทพตะวันตก-วงแหวนกรุงเทพตะวันออก ซึ่งอาจรวมบางส่วนของพื้นที่ในจังหวัด ปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้น

ส่วนกรณีผู้ประกอบการที่ยืนยันว่าต้องการเวลาวิ่งแบบเดิมและอาจยกระดับมาตรการหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้น ตนได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) ไปหารือกับผู้ประกอบการว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้าง พร้อมหาแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะไม่ทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ประชาชนต้องบริโภคอย่างแน่นอน อีกทั้งยังอาจลดต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยเนื่องจากการขนส่งทำได้เร็วขึ้นเพราะในช่วงเวลาที่อนุญาตไม่มีปริมาณความหนาแน่นของจราจรมากนัก หลังจากนี้จะให้เวลาทุกหน่วยงานไปทำการบ้าน 1 เดือน

จากนั้นจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ซึ่งมี พ.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม หากได้รับความเห็นชอบจะประกาศบังคับใช้ต่อไป

“ยังไงนโยบายนี้ก็ต้องทำให้ได้ ต่างประเทศในเมืองใหญ่ยังสามารถทำได้ คงไม่มีปัญหาหากผู้ประกอบการสามารถควบคุมเวลาได้ ที่ผ่านมาปล่อยให้วิ่งเวลาอิสระเรื่องมามากแล้ว เลยคิดจะเข้าจะออกเมืองเมื่อไหร่ก็ได้”นายศักดิ์สยามกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต