"พิพัฒน์ รัชกิจประการ" จุดพลุบูมท่องเที่ยวและกีฬาไทย

  • วันที่ 05 ส.ค. 2562 เวลา 17:25 น.
  • Exclusive

"พิพัฒน์ รัชกิจประการ" จุดพลุบูมท่องเที่ยวและกีฬาไทย

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาดันนโยบายบูมท่องเที่ยวทั่วไทย จัดแข่งขันกีฬานานาชาติดูดเงินนักท่องเที่ยวเพิ่ม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและการกีฬา กล่าวในงาน BANGKOK POST FORUM 2019 หัวข้อ ROADMAP TO SUCCESS : UP CLOSE WITH THAILAND'S NEW MINISTERS ว่า การทำงานของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ต้องประสานงานกับกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวมากๆ หลังจากมีการเลือกตั้ง ไม่มีข้อจำกัดเหมือน 4-5 ปี ที่มีเงื่อนไขบางประเทศว่ารัฐบาลไทยไม่มาจากเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนของประเทศนั้นเข้ามาเที่ยวในไทยไม่ได้ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ยังโชคดี ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาทดแทน แม้ว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัททัวร์ลดลง แต่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเองก็เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีกำลังซื้อมากกว่าที่มากับบริษัททัวร์

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ต้องประสานไปการกีฬาพร้อมๆ กัน เช่น ตัวอย่างการจัดงานแข่งกีฬา โมโตจีพี ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมา ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แม้ว่ารัฐบาลต้องออกเงินเพื่อการจัดงานให้ แต่สิ่งที่ได้กลับมาในรูปของการท่องเที่ยวมากกว่าเงินที่รัฐบาลเสียไป

หรือแม้แต่นโยบายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล ก็มีส่วนสำคัญทำให้ท่องเที่ยวของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพราะคนที่เข้ามารักษามีญาติพี่น้องเดินทางมาด้วย ก็ต้องเที่ยว หรือกินร้านอาหารในประเทศไทย เพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า วันนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา อยากให้การจัดการแข่งกีฬารายการใหญ่ นอกจาก โมโตจีพี ที่จังหวัดบุรีรัมย์ อยากให้มีการจัดแข่งขันวิ่งเทรล หรือ จัดการแข่งขันอีสปอร์ต นานาชาติขึ้นในประเทศไทย โดยให้รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขัน จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยขยายตัวได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง โดยทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเมืองท่องเที่ยวหลัก ไปสู่จังหวัดรองมากขึ้น เช่น ให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตไปเที่ยวต่อจังหวัดระนอง ลงไปถึงจังหวัดสตูล หรือ นักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปเที่ยวต่อจังหวัดเชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ