'ศักดิ์สยาม' ประกาศต้องลดค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสาย ภายในปีนี้

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 16:14 น.
'ศักดิ์สยาม' ประกาศต้องลดค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสาย ภายในปีนี้
รมว.คมนาคม เร่งลดค่าครองชีพประชาชนศึกษาแนวทางลดค่าโดยสาร รถเมล์-รถไฟฟ้า ด้านทีดีอาร์ไอแนะค่ารถเมล์ 10-20 บาท หนุนลดหย่อนภาษีค่ารถไฟฟ้าปีละ 10,000 บาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นโยบายหลักที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการ คือ การลดภาระค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยการลดค่าโดยสารการเดินทางในทุกระบบ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ รถไฟ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และไม่เป็นภาระของรัฐบาลในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากนโยบายของพรรคร่วมที่เสนอให้ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสายนั้น จะต้องมาศึกษาถึงความเป็นไปได้ โดยยืนยันว่าการลดค่าโดยสาร จะมีราคาไม่ต่างจากนี้ และจะดำเนินการทันภายในปีนี้อย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ภายหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25-27 ก.ค. 2562 นั้น เตรียมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจรวม 23 หน่วยงาน ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ พร้อมทั้งสรุปการแบ่งงานของรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านในวันนั้นด้วย

“การลดค่าโดยสาร ย่อมทำให้รัฐต้องมาอุดหนุน แต่สิ่งจำเป็นที่สุด คือ การลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน เช่น ที่ผ่านมาเคยมีรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี โดยหลังจากมอบนโยบายในวันที่ 30 ก.ค.นี้ จะมีข่าวดีให้กับประชาชนแน่นอน ซึ่งผมจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในการศึกษาลดค่าโดยสาร ในรูปแบบที่สมดุลและเหมาะสม ซึ่งในเรื่องนี้จะไม่ช้า เพราะผมมีมี KPI ที่จะวัดประเมิน 1 เดือน ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีนโยบายในการลดค่าโดยสารในช่วงตอนหาเสียง แต่ตอนนี้อย่าพูดว่าเป็นนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่ให้ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล” นายศักดิ์สยาม กล่าว

รายงานข่าวจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและกำลังการซื้อคือ 30-40 บาท เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ด้วย แต่ทั้งนี้แนวทางควบคุมค่าโดยสารที่เป็นหัวใจสำคัญคือการยกเลิกค่าแรกเข้าเมื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งรัดพัฒนาบัตรโดยสารร่วม (Common Ticket)ให้สามารถใช้ได้จริง ส่วนด้านค่าโดยสารรถเมล์ที่เหมาะสมนั้น แบ่งเป็น รถโดยสารธรรมดา (รถร้อน) ควรอยู่ที่ 10-12 บาท และรถโดยสารปรับอากาศ ควรอยู่ที่ 20 บาทราคาเดียวตลอดสายไม่คิดตามระยะทาง อย่างไรก็ตามหากในอนาคตสามารถเชื่อมต่อระบบบัตรค่าโดยสารร่วมได้ รัฐบาลจะสามารถจัดโปรโมชั่นจูงใจให้คนใช้ระบบขนส่งแาธารณะแบบในต่างประเทศ เช่น เช่น ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วสามาถลดค่ารถเมล์ได้ 50% ขณะที่แนวทางการนำค่ารถไฟฟ้ามาลดหย่อนภาษีนั้นมองว่าหากรัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องนี้จริง วงเงินที่เหมาะสมคงอยู่ที่ 10,000 บาทต่อปี

สำหรับนโยบายด้านคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับลดค่าโดยสารนั้น คือ พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายในลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่รัฐบาลลงทุนเอง 100% เป็น 15 บาทตลอดสาย ขณะที่พรรคภูมิใจไทย จะเน้นการแก้กฎหมาย และผลักดันให้ Grab ถูกกฎหมาย เพื่อหวังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับคนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ เดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้น จะต่อยอดทุกโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการไว้แล้วให้เป็นรูปธรรม และเสนอให้มี Bangkok Card หรือบัตรใบเดียวที่สามารใช้ได้ครอบคลุมในการเดินทางขนส่งสาธารณะทุกประเภท