NIDA Summer Camp กลับมาอีกครั้งภายใต้หัวข้อ “Creative and Innovative Economy”

Sponsored Content
วันที่ 09 ก.ค. 2562 เวลา 14:52 น.
NIDA Summer Camp กลับมาอีกครั้งภายใต้หัวข้อ “Creative and Innovative Economy”
 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า นอกจากจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาส่งออกสู่สังคมไทยแล้ว ก็ยังมีบทบาทในด้านวิชาการทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล NIDA Summer Camp คือหนึ่งในกิจกรรมที่สถาบันฯ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรแห่งต่างๆ ทั่วโลก ผ่านการจัดการอบรมความรู้ สอดแทรกกิจกรรมและการทัศนศึกษา

ความรู้สอดแทรกความสนุก

NIDA Summer Camp 2019 ภายใต้หัวข้อ Creative and Innovative Economy” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2562 เป็นซัมเมอร์แคมป์ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว ผศ. ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยว่า “นอกจากค่ายฯ ของเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษาที่มาจากทั่วทุกมุมโลก” ผศ. ดร.กนกกานต์ กล่าวต่อไปว่า “หัวข้อของค่ายฯ จะแตกต่างกันไปทุกปีตามหัวข้อที่เป็นที่สนใจในโลก ในปีนี้ NIDA Summer Camp ต้องการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงนวัตกรรมที่ได้มีบทบาทเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลก”

ผศ. ดร.กนกกานต์เล่าว่า NIDA Summer Camp ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งใบสมัครมาจากทั่วโลกเป็นจำนวนมาก และทางค่ายฯ ได้คัดเลือกผู้ที่ผ่านการสมัครให้มาร่วมกิจกรรม ณ ประเทศไทยเป็นจำนวนราว 90 คน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

“ในปีแรก NIDA Summer Camp ของเรามีนักศึกษามาเข้าร่วม 20 คน ต่อมาจำนวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ามามีเพิ่มขึ้นทุกปี จนในปีนี้มีนักศึกษากว่า 300 คนที่ส่งใบสมัครเข้ามา เราจึงต้องคัดเลือกคนที่จะมาเข้าค่ายฯ ให้เหลือเพียงประมาณ 90 คน นอกจากนี้ นิด้าของเรามีศักยภาพและมีบุคลากรที่มีความสามารถอย่างมาก นักศึกษาที่มานอกจากจะได้ความรู้และความสนุก ยังได้รู้จักเราและรู้จักวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในองค์ความรู้สาขาต่างๆ ที่มาบรรยายด้วย”

“ค่ายฯ ของเราจะไม่ใช่การฟังบรรยายรับฟังความรู้อย่างเดียว แต่จะมีการแทรกกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น เป็นเชิง activity-based learning แน่นอนว่า บรรยากาศภายในค่ายฯ ก็จะสนุกและไม่เคร่งเครียดจนเกินไป พอฟังบรรยายและทำกิจกรรมที่นิด้าแล้ว เรายังพานักศึกษาออกไปเยี่ยมชมวัดวาอารามของไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย”

ความรู้สึกของนักศึกษาที่มาเข้าร่วม

Marifat Fayzullaeva นักศึกษาปริญญาโทชาวอุซเบกิสถาน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย Gachon University ประเทศเกาหลี

“เมื่อ 2 ปีที่แล้วมีเพื่อนเคยมาเข้าค่ายฯ ที่นี่แล้วชอบมาก นอกจากจะได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนๆ จากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก และพอได้ยินชื่อหัวข้อค่ายฯ ในปีนี้ยิ่งรู้สึกสนใจเพราะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ก็เลยไม่ลังเลยที่จะสมัคร พอมาถึงที่จริงๆ ก็พบว่าค่ายฯ ไม่ได้มีแค่เรื่องวิชาการอย่างเดียว เราได้ทำความรู้จักเพื่อนๆ และแชร์ความคิดดีๆ เกี่ยวกับบทบาทของการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเศรษฐกิจให้แก่กัน เชื่อว่าจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต”

Alican M. Pandapatan นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Bukidnon State University ประเทศฟิลิปปินส์

“นอกจากผมจะสนใจหัวข้อของค่ายฯ แล้ว ผมอยากทำความรู้จักประเทศไทยและนิด้าให้มากขึ้น เนื่องจากผมวางแผนว่าจะเรียนต่อระดับปริญญาเอก และนิด้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกในใจ และค่ายนี้เป็นจุดรวมตัวกันของอนาคตของแต่ละประเทศที่จะมาสานต่อความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุด เราได้เรียนรู้จากการบรรยายในค่ายฯ และยังได้เรียนรู้จากกันและกัน”