นิด้าจัดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม

Sponsored Content
วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 17:44 น.
นิด้าจัดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 ขึ้น เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 มีเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ดำเนินกิจกรรมโดยคณาจารย์และศิษย์เก่าของนิด้า ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน

วิสุทธิ์ จงมั่นจิตร (โม)

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทำไมจึงตัดสินใจเข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

ผมอยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ มาลองทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ต่างมหาวิทยาลัย

ความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจที่ได้จ่ายค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ทั้งวิธีทำงานร่วมกับผู้อื่น วิธีแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รู้จักและสนิทกับเพื่อนใหม่ ค่ายนี้สนุกมาก ถือเป็นค่ายที่ดีที่สุดค่ายหนึ่งที่ผมเคยไป

ภาวะผู้นำในแบบของนิด้าเป็นอย่างไร

จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ให้พวกเราคิดถึงความหมายของคำว่าผู้นำและเอามาแชร์กับเพื่อนๆ สำหรับผม คำนี้มีความหมายแตกต่างไปสำหรับแต่ละคน แต่ว่าทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ในแบบของตัวเอง

อาริสรา หมัดเจริญ (หมิง)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง

ทำไมจึงตัดสินใจเข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

มีเพื่อนที่เคยมาเข้าค่ายนิด้าฯแนะนำมา บอกว่าได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ มากมาย จึงอยากจะมาเข้าร่วมค่ายนิด้าฯในครั้งนี้

ความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจที่ได้จ่ายค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

ชอบการได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ จากหลากหลายสถาบัน ปกติเป็นคนใต้ เราก็จะได้เจอและทำงานร่วมกับเพื่อนๆ จากภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ แต่มาที่ค่ายนิด้าฯ ได้เจอเพื่อนๆ จากทั่วประเทศเลย นอกจากนี้ ยังได้ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมจริงๆ จากทฤษฎีที่อาจารย์สอนด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาค่ายครั้งนี้

ภาวะผู้นำในแบบของนิด้าเป็นอย่างไร

ผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าตลอด ผู้นำต้องสามารถทำได้ทั้งนำและตาม จึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฤษฎี ปลื้มผล (เฟอร์รี่)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ทำไมจึงตัดสินใจเข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

ดิฉันเคยทำงานเป็นรองประธานสโมสรนักศึกษาอยู่แล้ว ตัดสินใจมาเข้าค่ายนิด้าฯเพราะอยากจะพัฒนาตัวเองและความเป็นผู้นำให้ดียิ่งขึ้น

ความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจที่ได้จ่ายค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

ประทับใจความเอาใจใส่ของอาจารย์และพี่ๆ ทีมงานมากๆ ค่ายนิด้าฯสอนเรื่องความอดทน ความมั่นใจในตนเอง การกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งทั้งหมดเป็นคุณสมบัติที่นำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้ที่จะค้นพบศักยภาพในตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้เราเติบโตไปพร้อมๆ กันได้ ค่ายนี้ได้อะไรมากกว่าความเป็นผู้นำ

ภาวะผู้นำในแบบของนิด้าเป็นอย่างไร

ผู้นำจะต้องมั่นใจ กล้าแสดงความเห็น และกล้าที่จะทำ จะเป็นผู้นำได้ เราต้องทำให้คนอื่นเห็นก่อน

ธัชพล ศิริทรัพย์ (กัน)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำไมจึงตัดสินใจเข้าร่วมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

ผมเคยทำงานกับสโมสรนักศึกษามาก่อนเลยอยากจะมาหาประสบการณ์การทำงานเพิ่มขึ้น

ความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจที่ได้จ่ายค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ

ประทับใจเรื่องการช่วยเหลือสังคมและจิตสาธารณะของค่ายนิด้าฯมากที่สุด กิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดคือการไปปลูกป่าชายเลน ที่อ่าวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพราะรู้สึกว่าได้นำความรู้และสิ่งที่เรียนมาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ และได้ช่วยเหลือสังคมจริงๆ

ภาวะผู้นำในแบบของนิด้าเป็นอย่างไร

โดยส่วนตัวผมแล้ว ผมคิดว่าการเป็นผู้นำคือการดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของผู้อื่นออกมา คุณสมบัติที่ผู้นำควรจะมีคือกล้าคิดและกล้าตัดสินใจ