ค่ายนิด้า พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม

Sponsored Content
วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 17:30 น.
ค่ายนิด้า พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 ขึ้น เมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 มีเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ดำเนินกิจกรรมโดยคณาจารย์และศิษย์เก่าของนิด้า ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน

จุดเริ่มต้นของค่ายนิด้า

รศ. ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษาและอาจารย์ผู้กำกับดูแลค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการแก่สังคมของนิด้า โดยแรกเริ่มนั้น จัดเป็น “ค่ายนิด้าอาเซียน” ก่อนเพื่อเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดการรวมกลุ่มกัน หลังจากเกิดการรวมตัวประชามคมอาเซียนแล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ” แต่ยังคงหัวใจหลักของกิจกรรมไว้ นั่นคือ เสริมสร้างภาวะผู้นำและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

พัฒนาผู้นำด้วยประสบการณ์จริง

อาจารย์อัศวินกล่าวว่า ค่ายนิด้าตั้งใจให้น้องๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกของค่ายฯ

“เราคัดน้องๆ มา 100 คนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีน้องๆ นักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ จากเหนือสุดถึงใต้สุด ตะวันตกถึงตะวันออก ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน ทำให้น้องๆ ได้ประสบการณ์ที่พิเศษและได้เจอเพื่อนๆ จากทั่วทุกภูมิภาค น้องๆ ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้คนที่หลากหลายและต้องลงมือทำทุกอย่างจริงด้วยตนเอง มีหลายเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้น น้องๆ ก็ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาจากตรงนี้ เรียกได้ว่าทั้งเหนื่อยและสนุก”

“เราเชื่อว่าการให้น้องๆ ได้จำลองการทำงานในสถานการณ์จริงจะทำให้น้องๆ เข้าใจเรื่องที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปได้ดีที่สุด และเรายังได้สอดแทรก Lecture เข้าไปในวันที่สอง โดยเป็นการบรรยายจากอาจารย์ของนิด้า ซึ่งโดยปกติจะสอนในระดับปริญญาโทขึ้นไป น้องๆ ก็จะได้รับความรู้เชิงลึกในส่วนนี้ด้วย”

ค่ายนิด้าฯ สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์อัศวินกล่าวว่า พันธกิจของค่ายนิด้านั้นสะท้อนวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

“หนึ่งในปรัชญาหลักของทางนิด้าเองก็คือการพัฒนาชุมชนและสังคม พวกเราตั้งใจให้ค่ายนี้เปรียบเสมือนการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตามสโลแกนของนิด้าที่ว่า WISDOM for Change เราเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการจากคณาจารย์ และคำแนะนำจากศิษย์เก่ารุ่นพี่จะช่วยให้น้องๆ มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต เราอยากจะสร้างผู้นำและนักกิจกรรมที่ดีให้กับสังคม”

มิตรภาพที่สวยงาม

นอกจากโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำจะสอนความรู้และทักษะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจสำคัญก็คือมิตรภาพ

อาจารย์อัศวินกล่าวว่า “แม้ค่ายฯจะเพียง 5 วัน แต่น้องๆ ก็สนิทกันเร็วตั้งแต่วันแรก ถือว่ากิจกรรมของเราประสบความสำเร็จ สร้างความทรงจำดีๆ ให้กับน้องๆ”