บีโอไอจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ BOI e-Journal ประจำปี 2562

บีโอไอจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ BOI e-Journal ประจำปี 2562

 

บีโอไอจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ BOI e-Journal ประจำปี 2562

จึงขอความร่วมมือในการตอบข้อคิดเห็น เพื่อกองบรรณาธิการจะนำไปปรับปรุงการจัดทำต่อไป

แบบสำรวจ BOI e-Journal คลิ๊ก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefrcWixHVvw_ou_mWT20sgFlg-jP13f6TnlYdOql_J-YawpA/viewform

อ่าน BOI e-Journal

https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list

ข่าวอื่นๆ