พบ2พันปั๊มน้ำมันโกงเติมไม่เต็มลิตร

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 17:01 น.
พรทิวาเผยพาณิชย์สำรวจพบปั๊มน้ำมัน 2,000แห่งทั่วประเทศเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร ทำประชาชนสูญเงิน1.50บาทต่อครั้ง สั่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเอาผิดทันที เพราะมีโทษคุก6เดือนปรับ2หมื่น

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า จากการส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันตามสถานีบริการทั่วประเทศ พบว่า ต่อปียังมีสถานีบริการที่ไม่ได้มาตรฐานประมาณ 2,000 แห่ง คือเติมไม่เต็มลิตร หรือเติมน้ำมันขาด-เกิน 1% ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียเงิน 1.50 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นการสร้างความสูญเสียให้ประชาชนเป็นมูลค่ามหาศาลต่อปี

"ขณะนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากขึ้น เพราะราคาน้ำมันสูงขึ้น ฉะนั้นเมื่อเติมขาด 1%  จะดึงเงินจากกระเป๋าประชาชนจำนวนมากและเป็นการเพิ่มภาระประชาชนโดยไม่จำเป็น ซึ่งการเติมไม่เต็มลิตรเป็นการทำผิดกฎหมายชั่งตวงวัด มีโทษจำคุกทันที 6 เดือน ปรับ ไม่เกิน 2 หมื่นบาท แต่หากพบกระทำผิดโดยเจตนาหรือกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 2.5 แสนบาท"นางพรทิวากล่าว

สถานีบริการน้ำมันที่โกง 2,000 แห่ง ในแต่ละปั๊มอาจมีเพียง 1 หรือ 2 หัวจ่ายน้ำมันที่โกง ขณะหัวจ่ายอื่นจ่ายน้ำมันตรงตามมาตรวัดหน้าตู้เครื่องจ่าย ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า 1.9 แสนหัวจ่าย

ส่วนวิธีสังเกตว่าหัวจ่ายไหนโกงน้ำมัน ให้ดูที่สติกเกอร์ตราครุฑซึ่งแจ้งวันเดือนปีที่ตรวจหัวจ่าย ว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ โดยตามกฎหมายหัวจ่ายจะต้องได้รับการตรวจมาตรฐานทุก 2 ปี นอกจากนี้หากประชาชนเติมน้ำมันแล้วรู้สึกว่าได้น้อยกว่าปกติให้แจ้งมาที่กระทรวงจะลงไปตรวจสอบทันที

ทั้งนี้ราคาน้ำมันที่ทยอยปรับขึ้นจะมีผลต่อเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปีถึงปีหน้า เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ที่ระดับ 87 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณการไว้ว่าจะไม่เกิน 80-85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายในทบทวนโครงสร้างต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่กระทรวงดูแลอยู่กว่า 202 รายการ ว่ามีรายการใดได้รับผลกระทบบ้าง เพราะราคาน้ำมันเป็นสัดส่วน 10% ของการคำนวณเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาสินค้าไปจนถึงสิ้นปี แม้จะมีสินค้าบางรายการอ้างเรื่องการขนส่งที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะสูงจนต้องปรับเพิ่มราคาสินค้า รวมทั้งจะคงดูแลเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกิน 3.5%

นางพรทิวากล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการ”สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” โดยการจัดทำป้ายสัญลักษณ์มอบให้สถานีน้ำมันทั่วประเทศ ที่ได้รับการตรวจสอบว่าใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกต้องตามกฎหมายชั่งตวงวัดและให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงปัองกันการเอารัดเอาเปรียบที่จะเป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพประชาชน ซึ่งขณะนี้ได้มีการมอบตราสัญลักษณ์ให้สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศแล้ว 1,355 แห่งจากที่มีอยู่ทั่วประเทศ 2 หมื่นแห่ง มีเป้าหมายจะเพิ่มอย่างน้อยปีละ 500 แห่ง