เคาะแล้ว!!ผลจัดสรรคลื่น700 เมกะเฮิรตซ์ 3 ค่ายแบ่งคนละชุด โกยรายได้เข้ารัฐ 5.64 หมื่นล้าน

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 14:07 น.
เคาะแล้ว!!ผลจัดสรรคลื่น700 เมกะเฮิรตซ์ 3 ค่ายแบ่งคนละชุด โกยรายได้เข้ารัฐ 5.64 หมื่นล้าน
กสทช.ประกาศผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 แบ่งคนละชุด ทรู -เอสไอเอส -ดีแทค จ่ายงวดแรกภายใน 15 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึง ผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีมีผู้เข้าร่วมขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ครั้งนี้ ไม่มีผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นฯ เลือกชุดคลื่นความถี่ซ้ำกันโดย 1.คลื่นความถี่ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 758-768 เมกะเฮิรตซ์ บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมอวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร

2.คลื่นความถี่ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 768-778 เมกะเฮิรตซ์ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรและ3.คลื่นความถี่ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 778-788 เมกะเฮิรตซ์ บริษัท แอดวารซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้มีราคารวมทั้งสิ้น 52,752 ล้านบาท และมีรายได้จากการจัดสรรฯ เข้ารัฐรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 56,444.64 ล้านบาท โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรคลื่นฯ ต้องนำเงินงวดแรกพร้อมหลักประกันมาชำระให้แก่ สำนักงาน กสทช. ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 วัน  โดยสำนักงาน กสทข. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน