อีริคสันโชว์ศักยภาพเครือข่าย 5G ในประเทศไทยที่งาน 'Barcelona Unboxed'

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 16:29 น.
  • Sponsored Content

อีริคสันโชว์ศักยภาพเครือข่าย 5G ในประเทศไทยที่งาน 'Barcelona Unboxed'

 

ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก อีริคสันยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมล่าสุดเพื่อช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนย้ายไปสู่ 5G ได้ทั่วโลก โดยอีริคสันได้แสดงศักยภาพของเครือข่าย 5G ที่งาน 'Barcelona Unboxed' ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ภายในงานฯ มีการจัดแสดงเทคโนโลยีมากกว่า 30 ตัวอย่างการใช้งานของ 5G และ IoT เช่น เทคโนโลยีการแบ่งคลื่นความถี่ของอีริคสัน (Ericsson Spectrum Sharing) วิวัฒนาการเครือข่ายและสถาปัตยกรรม การเชื่อมต่อในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การสื่อสารบนอุปกรณ์อัจฉริยะ และอนาคตของ Mixed Reality

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครือข่ายคลื่นวิทยุ คอนเซปต์แห่งโลกอนาคต ที่มีชื่อว่า Radio Stripes

Radio Stripes ของอีริคสันถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบแถบสายโปร่งใส พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อคลื่นวิทยุความจุสูงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เครือข่าย สามารถติดตั้งแบบกระจายได้ในวงกว้าง และมีศักยภาพในการให้บริการคลื่นสัญญาณวิทยุที่แรงและมีคุณภาพที่เหนือกว่า อีกทั้งยังช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น

พล.อ.ท. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า "5G เป็นวิวัฒนาการของการเชื่อมต่อ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย และจะเกิดการใช้งานใหม่ ๆ ขึ้น ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การดูแลสุขภาพทางไกล และอุตสาหกรรม 4.0"

"ทางหน่วยงานของกสทช. ได้จัดเตรียมและบริหารคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบแอปพลิเคชันของ 5G ขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านโดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดี และก้าวไกลไปกว่าขอบเขตด้านโทรคมนาคม"

นาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด อธิบายเพิ่มเติมว่า "เครือข่าย 5G จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ทั่วโลก ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจโมเดลใหม่ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยสามารถสร้างความได้เปรียบก่อนใครด้วยการเตรียมการเพื่อเปลี่ยนย้ายไปสู่เทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตตั้งแต่เนิ่นๆ 5G เป็นเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ มีความหน่วงต่ำ สามารถรองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก และมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็ว นับเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) สำหรับผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม"

"ทั้งนี้ 5G เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งไม่สามารถมองได้ว่า5G เป็นเพียงแค่อีก G หนึ่งเท่านั้น เพราะ 5G เป็นเรื่องของการทำให้การใช้งานของ IoT นั้นเป็นไปได้ และรองรับดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalisation) หรือการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม"

จากการสำรวจล่าสุดของ Ericsson Consumer Lab ประเทศไทย โดยทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 35,000 คน และตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2562 พบว่า ผู้บริโภคในประเทศไทยกำลังตั้งตารอคอยเทคโนโลยี 5G โดยครึ่งหนึ่งของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยจะเปลี่ยนเครือข่ายผู้ให้บริการภายใน 6 เดือน หากผู้ให้บริการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่พัฒนาไปสู่ระบบ 5G ขณะที่ 40 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนไปใช้งานระบบเครือข่าย 5G ได้ภายในหนึ่งปี

ร้อยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ หัวหน้างานฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการควรเปลี่ยนมาใช้ 5G มีอยู่ 4 ประการ คือ ราคาต้นทุนต่อกิกกะไบต์ที่ถูกลง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ลดลง นอกจากนี้ยังสามารถนำโครงสร้างพื้นฐานของ 5G ไปรองรับและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ อาทิ ในด้านการดูแลสุขภาพ ระบบการขนส่ง และโรงงานอุตสาหกรรม และประการสุดท้าย 5G จำเป็นจะต้องถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เทียบเท่ากับถนน ไฟฟ้า และน้ำประปา เพราะ 5G สามารถนำทุกอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้"

นายวุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ รองประธาน และหัวหน้าฝ่ายเน็ตเวิร์คโซลูชั่น บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงผลงานด้าน 5G ของอีริคสันในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมของโลก "ผู้ให้บริการ 8 ราย จากจำนวนทั้งหมด 21 รายที่ได้เซ็นต์สัญญา 5G กับทางอีริคสัน ได้ให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง หรือเอเชีย ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี อีริคสันได้ดำเนินกลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ 5G ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และได้นำเสนอข้อกำหนดมาตรฐาน 5G กับหน่วยงาน 3GPP ราว 50,000 รายการอีกด้วย"

"เราได้มีการเซ็นต์สัญญาข้อตกลงทางการค้ากับผู้ให้บริการทั่วโลกอีก 47 ราย ส่วนในประเทศไทย เราได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งคู่ค้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ 5G อีริคสันคาดว่าผู้ให้บริการในประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจาก 5G ได้ถึงกว่า 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปีพ.ศ. 2569"

อีริคสันเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นบริษัทแรกที่ติดตั้งเครือข่าย 1G, 2G, 3G, 4G และ 5G ให้กับประเทศไทย ด้วยเครือข่ายธุรกิจและความเชี่ยวชาญระดับโลก ผนวกกับฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งตลอดระยะเวลา 113 ปีที่ผ่านมา อีริคสันถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสาธิตและทดลองใช้งานเครือข่าย 5G ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2560 และระบบสาธิตดังกล่าวสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วถึง 5.7 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps) และมีความหน่วงเพียง 3 มิลลิวินาทีเท่านั้น

"จุดแข็งของอีริคสัน (ประเทศไทย) คือ 95 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานของเราเป็นคนไทย เราผนวกรวมความเข้มแข็ง ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการของเราเข้ากับสินทรัพย์และความเชี่ยวชาญในระดับสากล ทำให้เราเป็นผู้นำในการนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราในประเทศไทย และในตลาดอื่นๆ ทั่วโลก" นาดีนกล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่นๆ