ชงเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งกองทุนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

  • วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 08:20 น.

ชงเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตั้งกองทุนปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

กระทรวงท่องเที่ยวฯดึงม.นเรศวร -สำนักงานประกันภัย ร่วมศึกษาแนวทางจัดเก็บภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติ หวังตั้งเป็นกองทุน จัดสรรเงินพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว-คุ้มครองประกันภัย

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานประกันภัยเพื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้แนวทางการจัดเก็บภาษีท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อนำรายได้มาพัฒาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและใช้ในการคุ้มครองประกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้จะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 6 เดือน เพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าจะเก็บภาษีท่องเที่ยวในอัตราเท่าไหร่และเก็บจากที่ไหน ซึ่งเบื้องต้นอัตราภาษีจะไม่สูงเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย โดยเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีจะจัดตั้งเป็นกองทุน มีคณะกรรมการบริหาร กำหนดขอบเขตการใช้เงินที่ชัดเจน ซึ่งนอกจากนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จะนำรายได้บางส่วนไปใช้ปรับปรุงถนน ที่เชื่อมต่อในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

นอกจากนี้จะจัดสรรไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองประกันภัยที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีกระทรวงท่องเที่ยวฯต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ เจ็บป่วยให้กับนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 300 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังมีแผนศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่สำคัญด้วย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยประมาณ38 ล้านคน และคาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 41 ล้านคน หวังสร้างรายได้ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท จากปีก่อน ประมาณ 2ล้านล้านบาท

ข่าวอื่นๆ