ไทยได้ฤกษ์ก่อสร้างพาวิเลี่ยน งานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020

วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 15:34 น.
ไทยได้ฤกษ์ก่อสร้างพาวิเลี่ยน งานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020
ปลัดดีอี นำคณะเปิดหน้าดิน ตอกเสาอาคารประเทศไทย ชูคอนเซ็ปต์ "เชื่อมความคิด สร้างอนาคต" ออกแบบสถาปัตยกรรมใช้สีทองสื่อถึงแผ่นดินทองที่มีความสมบูรณ์ คาดแล้วเสร็จ ก.ย. 2563

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ Commissioner General of Section of Thailand Pavilion พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และคณะ เดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อทำพิธีเปิดการก่อสร้างอาคารประเทศไทยในงาน เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ อย่างเป็นทางการ โดยมี นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐบาล ที่ประจำอยู่ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย หรือ Ground breaking โดยคาดว่าใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างตัวอาคาร และตกแต่งนิทรรศการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

นางสาวอัจรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงดีอี ในฐานะที่เป็นตัวแทนรัฐบาลไทย ในการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการระดับโลกในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินการและบริหารการจัดการอาคารแสดงประเทศไทยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้หัวข้อหลัก"เชื่อมความคิด สร้างอนาคต : CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE หรือ "เชื่อมความคิดสร้างอนาคต”โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปและส่งสัญญาณต่อให้ทุกคนร่วมใจกันพัฒนาโลก รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคองค์กรและประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมการนำเสนอนวัตกรรม ภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1. โอกาส (Opportunity) 2. การขับเคลื่อน (Mobility) และ 3. ความยั่งยืน (Sustainability)

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า การเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการพัฒนาแนวคิดการออกแบบ ตามกฎระเบียบของประเทศเจ้าภาพ และกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดและมีมาตรฐานในระดับสากล โดยประเทศไทยถือว่าสามารถดำเนินการได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้รับอนุมัติ เข้าพื้นที่พร้อมก่อสร้างเป็นประเทศที่ 5 จาก 190 ประเทศทั่วโลก

“อาคารแสดงประเทศไทยภายในงานเวิลด์ เอ็กซ์โป ครั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่โซน Mobility ขนาด 3,606 ตรม. หรือ 2.25 ไร่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยเข้าร่วมในงานเวิลด์เอ็กซ์โป จัดขึ้นภายใต้ แนวคิด“การขับเคลื่อนสู่อนาคต”(Mobility for the future) เพื่อเป็นเวทีประกาศศักยภาพการเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย ในเวทีระดับโลก ตั้งเป้าดึงนักลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทยในมิติ Digital for Development ต่อยอดจากประเทศที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสุวรรณภูมิและวัฒนธรรมอันโดดเด่นแบบสยามเมืองยิ้ม ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อทุกคนไปยังทุกที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ดร.ณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้อาคารแสดงประเทศไทยเป็นภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต สอดคล้องไปกับแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและเชื่อมโยงประเทศสู่เวทีโลก สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่อง Mobility ซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าเชื่อมโยงระหว่างผู้คนองค์กร และประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยตั้งเป้าอาคารแสดงประเทศไทยจะมีผู้เข้าชม 7% จากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 25 ล้านคนหรือประมาณ 1,750,000 ล้านคน

สำหรับอาคารแสดงประเทศไทยนั้น การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมจะใช้ “สีทอง" เพื่อสื่อถึงแผ่นดินทองที่มีความอุดมสมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยอารยธรรมที่มีมาอย่างยาวนานเป็นองค์ประกอบของอาคาร ขณะที่การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารแสดงประเทศไทย ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบตัวอาคารที่มาจากการถักทอคล้ายม่านดอกไม้ (ดอกรัก) ผสมกับศาลาหน้าจั่วที่แสดงถึงความอ่อนช้อยของสถาปัตยกรรมของไทยลักษณะคล้ายการไหว้ที่งดงาม และเลือกใช้พวงมาลัยมาเป็นสัญลักษณ์ประจำอาคารเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย

นอกจากนี้ภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ที่จะนำเสนอความเป็นไทยในมิติต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี พร้อมการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำมาปรับใช้เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ด้านการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทยในทุกขั้นตอน ยังมุ่งเน้นการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม แบบยั่งยืน มีการนำเทคโนโลยีออกแบบมาปรับใช้ในอาคาร ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของธรรมชาติเป็นหลัก เช่น การจัดวางพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของอาคารแสดงประเทศไทย นอกจากนั้น ยังใช้หลักในการออกแบบตามทิศทางแสง จากร่มเงาของธรรมชาติ อันเป็นการช่วยลดถอนความร้อนจากภายนอกที่จะผ่านเข้ามาในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน

สำหรับ World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์อันดับ 3 ของโลก รองจากกีฬาโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุก 5 ปี ทั้งนี้ งาน “World Expo 2020 Dubai” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง 10 เมษายน 2564 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์