อ่วม!! พรุ่งนี้ บขส.-รถร่วม ขึ้นค่าโดยสาร

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 16:05 น.
อ่วม!! พรุ่งนี้ บขส.-รถร่วม ขึ้นค่าโดยสาร
บขส.เตรียมปรับค่ารถโดยสารอีก 10% มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.  เส้นกรุงเทพฯ-ภูเก็ตค่ารถเฉียด 1,000 บาท 

รายงานข่าวจากบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ของ บขส. และรถร่วมฯ ตามมติคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน เวลา 00.01 น.เป็นต้นไป

สำหรับอัตราค่าโดยสารที่ปรับขึ้น รถโดยสาร บขส. และรถร่วม บขส.จะปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 แบ่งระยะทางเป็น 4 ช่วง เช่น ระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร (กม.)แรก เดิม 0.49 บาท/กม. ปรับเป็น 0.53 บาทต่อกม. , ระยะทาง 40-100 กม.เดิม 0.44 บาท/กม. ปรับเป็น 0.48 บาท/กม. , ระยะทาง 100-200 กม. เดิม 0.40 บาท/กม. ปรับเป็น 0.44 บาท/กม. และระยะทางเกิน 200 กม. เดิม 0.36 บาท/กม. ปรับเป็น 0.39 บาท/กม. โดยเส้นทางที่จะมีค่าโดยสารเพิ่มขึ้น เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ -ภูเก็ต รถวีไอพี เดิมค่าโดยสาร 913 บาท ปรับขึ้นเป็น 991 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ –นครราชสีมา เดิมค่าโดยสาร 191 บาท ปรับขึ้นเป็น 209 บาท เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น เดิม 313 บาท ปรับขึ้นเป็น 340 บาท เป็นต้น.