พาณิชย์ เตือนส่งออกไป"อาร์เจนตินา"

  • วันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 17:59 น.

พาณิชย์ เตือนส่งออกไป"อาร์เจนตินา"

ผู้ประกอบการศึกษาด่วน! หลังอาร์เจนตินาออกข้อกำหนด"ห้ามเติมสารปรอท"ในผลิตภัณฑ์ 8 รายการ มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 63

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ประเทศอาร์เจนตินาได้ออกข้อกำหนด ไม่อนุญาตให้เติมสารปรอทในผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตในประเทศ นำเข้า หรือส่งออก จำนวน 8 รายการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมฯ ขอให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดอาร์เจนตินา ควรศึกษาข้อกำหนดในการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ดี เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค์ต่อส่งออก

สำหรับสินค้าต้องห้าม 8 รายการ ได้แก่

(1) แบตเตอร์รี่ ยกเว้นแบตเตอรี่กระดุมแบบสังกะสีออกไซด์และแบตเตอร์รี่กระดุมแบบสังกะสีอากาศ ที่มีปรอทน้อยกว่า 2 % โดยน้ำหนัก

(2) สวิตช์ไฟฟ้าและรีเลย์ยกเว้น สวิตช์ความถี่วิทยุที่มีความถี่สูง รีเลย์ที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ และเครื่องมือควบคุมที่มีปรอทมากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อสะพานสวิตซ์หรือรีเลย์

(3) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคอมแพกซ์ ใช้งานทั่วไปขนาดต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 วัตต์ และมีปรอทบรรจุมากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อหลอด

(4) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรงใช้งานทั่วไป เช่น หลอดที่ใช้สารเรืองแสงแบบแถบ 3 สี น้อยกว่า 60 วัตต์ และมีปรอทบรรจุมากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อหลอด และหลอดที่ใช้สารเรืองแสงชนิดฮาโลฟอสเฟต น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 วัตต์ และมีปรอทบรรจุมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อหลอด

(5) หลอดไอปรอทความดันสูง สำหรับการใช้แบบส่องสว่างทั่วไป

(6) หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแคโทดเย็น (CCFL) และหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กโทรดภายนอก (EEFL) ในจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ 1) ขนาดสั้น (≤ 500 มิลลิเมตร) และมีปรอทบรรจุมากกว่า 3.5 มิลลิกรัมต่อหลอด 2) ขนาดกลาง (> 500 มิลลิเมตร และ ≤ 1,500 มิลลิเมตร) และมีปรอทบรรจุมากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อหลอด 3) ขนาดยาว (มากกว่า 1,500 มิลลิเมตรและมีปรอทบรรจุมากกว่า 13 มิลลิกรัมต่อหลอด

(7) สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อ

(8) เครื่องมือวัดที่ไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่รวมถึงเครื่องมือวัดที่ติดตั้งในสเกลขนาดใหญ่ หรือการวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง และไม่มีอุปกรณ์/เครื่องมือทางเลือกที่เหมาะสม ได้แก่ บาโรมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ มาโนมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้น 5 รายการ

(1) ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันพลเรือนและการใช้งานทางทหาร

(2) ผลิตภัณฑ์สำหรับการวิจัย การสอบเทียบเครื่องมือวัดใช้เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิง

(3) สวิตซ์ รีเลย์ หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแคโทดเย็น และหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กโทรดภายนอก สำหรับจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์วัด กรณีที่ไม่มีทางเลือกที่เป็นไปได้ที่ไม่ใช้ปรอทมาแทน

(4) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในแนวปฏิบัติทางประเพณี หรือศาสนา

(5) วัคซีนที่มีสารไทโอเมอร์ซอลเป็นสารกันบูด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ARG/19_0955_00_s.pdf หรือกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 02-547 4734 หรือสายด่วน 1385

ข่าวอื่นๆ