ครม.ไฟเขียวโครงการรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 14:32 น.
ครม.ไฟเขียวโครงการรันเวย์ 3 สุวรรณภูมิ
กระทรวงคมนาคม คาดเริ่มก่อสร้างภายในปี 62 แล้วเสร็จปี 64  ปรับลดวงเงินเหลือ 2.1 หมื่นล้าน จากเดิม 2.2 หมื่นล้าน 

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 17 เม.ย. 2562 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่ง(รันเวย์)เส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) วงเงินลงทุนรวม 21,795.94 ล้านบาท โดยเป็นการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไข คือ ทอท.จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว

ทั้งนี้ รันเวย์เส้นที่3 นี้จะมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินได้ 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะทำให้ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิมีศักยภาพรองรับเที่ยวบินได้ 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง จากปัจจุบันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทางวิ่ง 2 เส้นทางรองรับเที่ยวบินได้ 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า สำหรับทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ 2 เส้นทางที่มีอยู่ปัจจุบัน ประกอบด้วยทางวิ่งฝั่งตะวันตก ความยาว 3,700 เมตร (ด้านพื้นที่คลังสินค้า) และทางวิ่งฝั่งตะวันออก ความยาว 4,000 เมตร โดยทางวิ่งทั้งสองเส้นตั้งอยู่ในแนวขนานกัน มีระยะห่างประมาณ 2,200 เมตร มีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้รวม 64 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งแม้จะยังมีศักยภาพเพียงพอรองรับปริมาณการจราจรในชั่วโมงคับคั่งในปัจจุบันที่มีประมาณ 63 เที่ยวบินต่อชั่วโมงได้ แต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องมีการปิดซ่อมบำรุงทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่งจะทำให้ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินขึ้น – ลง ลดลงเหลือ 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (ลดลงประมาณ 50%)

นอกจากนี้ เที่ยวบินขนส่งสินค้าบางเที่ยวบินจำเป็นต้องไปใช้ทางวิ่งฝั่งตะวันออกสำหรับวิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นทางวิ่งที่มีความยาวมากกว่าจึงรองรับเที่ยวบินที่มีน้ำหนักบรรทุกมากได้ ในขณะที่อาคารคลังสินค้าตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกทำให้เครื่องบินขนส่งสินค้าต้องขับเคลื่อนเป็นระยะทางไกลเพื่อขึ้นบินทำให้สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลิง และยังเป็นการเพิ่มความหนาแน่นบนทางเชื่อมทางวิ่งทั้งสองเส้นด้วย ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการก่อสร้างทางวิ่งทางฝั่งตะวันตก (ฝั่งเดียวกับอาคารคลังสินค้าและทางวิ่งฝั่งตะวันตกความยาว 3,700 เมตร) มีความกว้าง 60 เมตร และความยาว 4,000 เมตร ขนานไปกับทางวิ่งฝั่งตะวันตก โดยโครงการฯ จะรวมถึงการจัดหาระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยานการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และสถานีกู้ภัยและดับเพลิง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และรองรับการปิดทางวิ่งเพื่อซ่อมบำรุงหรือในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่เที่ยวบินขนสินค้าด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ซึ่ง ครม. มีมติ (27 มี.ค. 2558) รับทราบแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมคาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2562 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมแจ้งว่า ทอท. ได้เสนอโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีกรอบวงเงินลงทุนรวม 22,418.253 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่างานก่อสร้างทางวิ่งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) พิจารณาแล้วเห็นควรปรับลดวงเงินค่างานก่อสร้างส่วนต่อขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 622.311 ล้านบาท (รวมการประหยัดค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 3% สำรองราคาเปลี่ยนแปลง 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของทางขับเพื่อรองรับการใช้งานลานจอดอากาศยานประชิดอาคารของอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ทอท. ทำให้วงเงินลงทุนของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับลดลงจาก 22,418.253 ล้านบาท เป็น 21,795.941 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย