"เซ็นทรัลเวิลด์"ชี้แจงระบบการทำงานสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในศูนย์การค้า

วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 10:08 น.
"เซ็นทรัลเวิลด์"ชี้แจงระบบการทำงานสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ชี้แจงระบบเตือนอัคคีภัยในอาคารแบ่งเป็นส่วนตามลำดับ เนื่องจากศูนย์การค้ามีขนาดใหญ่ มีทางออกหลายทาง เพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหล

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงเรื่อง "การทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์" ดังนี้

เนื่องจากศูนย์การค้ามีขนาดใหญ่ มีทางออกหลายทาง จึงจำเป็นต้องใช้ระบบแบ่งการ alarm เป็นส่วนๆ ตามลำดับ เพื่อมิให้เกิดความโกลาหล และอุบัติเหตุจากความตื่นตระหนกในการอพยพ หาก alarm ดังพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์ โดยในวันเกิดเหตุ ได้มี alarm ดังจากจุดเกิดเหตุคือชั้น B2 และบริเวณชั้น 8 เนื่องจากกลุ่มควันที่ลอยขึ้นไปตามท่อระบายควัน

นอกจากนี้ ศูนย์การค้ามีระบบตรวจจับควัน ประเมินสถานการณ์ และสั่งอพยพ โดยมีมาตรการในการอพยพด้วยการประกาศเชิญคนออกจากพื้นที่ศูนย์ทันที และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกซ้อมรับมือการอพยพประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อดำเนินการอพยพคนออกจากพื้นที่ทันที

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ Fireman เตรียมพร้อม stand by ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจตราและมีตารางเวรรองรับอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้ดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณและน้อมรับคำติชมมา ณ ที่นี้