ทางหลวงชนบทเร่งซ่อมถนนหลังน้ำลด

วันที่ 07 พ.ย. 2553 เวลา 15:52 น.
ทางหลวงชนบท เร่งซ่อมถนนทันทีหลังน้ำลด เผยถนนได้รับความเสียหายกว่า 502สาย ภาคกลางได้รับความเสียหายมากสุด 145 สาย

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักทางหลวงชนบทที่ 1-18 และสำนักงานทางหลวงชนบททั่วประเทศ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้งให้รายงานผลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ ผ่านทาง SMS ให้ทราบตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทเสียหายไปกว่า 508 สาย ซึ่งภาคกลางได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง 145 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132 สายทาง ภาคเหนือ 118 สายทาง และภาคใต้ 98 สายทาง ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งบางสายทางที่ถนนขาดรถไม่สามารถสัญจรได้

อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์น้ำท่วม เริ่มคลี่คลายก็จะให้ผู้ที่ดูแลในแต่ละพื้นที่เร่งเข้าไปดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อนโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการถมดิน การติดตั้งสะพานเบลี่ (Bailey) หรือการนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราว ตลอดจนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนภายหลังน้ำลด รวมทั้งได้สั่งการให้เข้าสำรวจและประเมินความเสียหายในสายทางที่สามารถจะดำเนินการได้ก่อนเพื่อที่จะเสนอของบประมาณและรีบดำเนินการเพื่อฟื้นฟูสายทางกลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-551-5005 หรือ สายด่วน 1146 สำหรับในส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมบริจาคได้ที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 1-18 และสำนักงานทางหลวงชนบททั่วประเทศ