สนข.จับมือพัทยาพัฒนา-เพิ่มมูลค่าเมืองสอดรับระบบขนส่งมวลชนรับอีอีซี

วันที่ 05 เม.ย. 2562 เวลา 13:26 น.
สนข.จับมือพัทยาพัฒนา-เพิ่มมูลค่าเมืองสอดรับระบบขนส่งมวลชนรับอีอีซี
สนข.จับมือเมืองพัทยา วางแผนพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของเมืองให้สอดรับกับระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ อีอีซี ตามทิศทาง TOD (transit oriented development) เพื่อสร้างเศรษฐกิจ สร้างเมือง

นาย ชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สบข.) เปิดเผยว่า ได้นำนโยบาย TOD ไปนำเสนอและหารือกับ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในหลักการที่ว่าโครงข่ายคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในเมืองพัทยาควรจะเป็นปัจจัยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวในในเมืองพัทยา จากแนวคิดของบริษัทที่ปรึกษาของ สนข. การคมนาคมภายในเมืองพัทยาจะถูกร้อยเรียงเป็นระบบตั้งแต่รถไฟความเร็วสูง รถขนส่งรับช่วงจากสถานี และรถไฟรางเบา โดยมีศูนย์กลางการคมนาคมเกิดขึ้นเพื่อบริการการเดินทางประเภทต่าง ๆ ตลอดจนที่จอดรถยนตร์ จักรยานยนตร์ และเส้นทางพิเศษสำหรับจักรยาน “แนวทางที่สำคัญของ สนข. คือทำอย่างไรให้เครือข่ายคมนาคมใหม่ ๆที่ลงทุนมากมาย จะเกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งในแง่ธุรกิจและคุณภาพชีวิต ซึ่งที่ผ่านมามีการจราจรติดขัดมากในพัทยา และตอนนี้โอกาสที่จะพัฒนาครั้งใหญ่ก็มาถึงแล้ว” นาย ชยธรรม์ กล่าว แนวคิดเบื้องต้นของ สนข. นอกจากจะมีการร้อยเรียงเครือข่ายคมนาคมแล้ว ยังจะต้องจัดแบ่งประเภทพื้นที่ใหม่ให้สอดรับกับความต้องการในอนาคต เช่น พื้นที่ปลอดมลภาะซึ่งห้ามการคมนาคมด้วยรถยนตร์โดยเฉพาะในพื้นที่ตลอดแนวชายหาดพัทยา เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง

 นาย สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าการเข้ามาของ อีอีซี. และแนวทาง TOD ของ สนข. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสากลอย่างแท้จริง “เมืองพัทยาถูกผลักดันด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมานานถึง 60 ปีแล้ว แต่เมื่อ อีอีซี. เข้ามา เมืองพัทยาจะไม่สามารถอยู่แบบเดิมได้อีก จะต้องเร่งตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง พัทยาจึงจะใช้แนวทาง Neo Pattaya ที่จะสร้างคุณภาพใหม่ทั้งในด้านท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับหน่วยงานหลักต่าง ๆ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่” นาย สนธยา กล่าว สำหรับแนวคิดเบื้องต้นของ TOD นั้น นาย สนธยา ตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการจัดประโยชน์ที่ดินสมควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะการเวณคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐแล้วออกแบบการพัฒนาอย่างที่ต่างประเทศทำนั้นมักเป็นพื้นที่ยังไม่ได้พัฒนา ในขณะที่ชายฝั่งตะวันออกเป็นที่ดินพัฒนาแล้วทั้งสิ้น จึงจะส่งผลให้มีต้นทุนการเวณคืนสูงจนอาจจะกระทบความคุ้มค่าของการลงทุน อย่างไรก็ตาม สนข. และเมืองพัทยาจะร่วมมือกันแสวงหาแนวทางเพื่อให้ TOD ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา ออกแบบ เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์แก่พัทยา อีอีซี. และเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป