ไลน์@บีโอไอ...อีกช่องทางเพื่อรับข่าวสารการลงทุน

ไลน์@บีโอไอ...อีกช่องทางเพื่อรับข่าวสารการลงทุน

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำไลน์แอดของสำนักงาน เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานไปยังผู้ประกอบการไทย

ชื่อไลน์ @boinews

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ