ไลน์@บีโอไอ...อีกช่องทางเพื่อรับข่าวสารการลงทุน

Sponsored Content
วันที่ 02 เม.ย. 2562 เวลา 10:40 น.
ไลน์@บีโอไอ...อีกช่องทางเพื่อรับข่าวสารการลงทุน
 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำไลน์แอดของสำนักงาน เพื่อใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานไปยังผู้ประกอบการไทย

ชื่อไลน์ @boinews