บีโอไอขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา

บีโอไอขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา

 

“Aerospace & MRO Summit Bangkok 2019”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 18.00 น.

ณ ห้อง GH202 ไบเทค บางนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewsi-QltIfGTPIJh8ilRP1zEP4E8tXw8PttqwLNbJ3XTx-UQ/viewform?usp=sf_link

หมายเหตุ : การบรรยายใช้ภาษาอังกฤษ

“Aerospace & MRO Business Matching”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น.

ณ ห้อง Matchmaking Zone, Hall 99 ไบเทค บางนา

ลงทะเบียนได้เข้าร่วมงานได้ที่นี่

https://meetings.bangkok.bciaerospace.com/2019/signup.php

ข่าวอื่นๆ