บีโอไอโชว์ตัวเลข4ปียอดขอลงทุนแตะ2.2ล้านล้าน

วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 11:15 น.
บีโอไอโชว์ตัวเลข4ปียอดขอลงทุนแตะ2.2ล้านล้าน
บีโอไอเปิดตัวเลข 4 ปี มีคำขอ 5,500 โครงการ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวกว่า 50% แห่ลงทุนอีอีซี

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2558-2561 มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอรวมทั้งสิ้นกว่า 5,518 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 2.28 ล้านล้านบาท ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมูลค่าเฉลี่ยปีละ 4 แสนล้านบาท โดยเฉพาะในปี 2561 ถือเป็นปีที่นักลงทุนยื่นขอรับการลงทุนมากที่สุดถึง 1,628 โครงการ มีวงเงินลงทุน 92.6 แสนล้านบาท และหากดูเฉพาะการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ก็พบว่า มีมูลค่าการลงทุนรวมถึง 1.24 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 54% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่า มีมูลค่าการลงทุนรวม 1.49 ล้านล้านบาท แยกเป็น 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ วงเงินรวม 1.28 แสนล้านบาท ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ วงเงิน 5.46 หมื่นล้านบาท การแพทย์ 3.10 หมื่นล้านบาท ดิจิทัล 2.65 หมื่นล้านบาท อากาศยาน 1.25 หมื่นล้านบาท และหุ่นยนต์ 3,467 ล้านบาท

สำหรับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมวงเงินรวม 1.36 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 6.46 แสนล้านบาท ยานยนต์และชิ้นส่วน 3.19 แสนล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1.52 แสนล้านบาท เกษตรและแปรรูปอาหาร 1.44 แสนล้านบาท และท่องเที่ยว 1.02 แสนล้านบาท

ขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ มีวงเงินลงทุนรวม 796,559 ล้านบาท ประกอบด้วย กิจการไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน วงเงิน 159,861 ล้านบาท การขนส่งทางอากาศ 86,977 ล้านบาท การจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ หรือไอบีซี 23,962 ล้านบาท และการวิจัยและพัฒนา 10,696 ล้านบาท ส่วนการลงทุนที่เข้าข่ายเอสเอ็มอี พบว่ามีจำนวนรวม 4,266 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 232,428 ล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์

อย่างไรก็ตาม ยังมีการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่พิเศษอื่นๆ แยกเป็น 20 จังหวัดรายได้ต่อหัวต่ำ มีจำนวน 206 โครงการ เงินลงทุน 50,534 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมหลักเป็นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวล รองลงมาเป็นกิจการอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปซึ่งจังหวัดที่มีการลงทุนสูงสุด คือจ.สระแก้ว ส่วนจังหวัดที่ไม่มีการลงทุนเลย คือ จ.น่าน