จับกระแสไอที เพิ่มโอกาสธุรกิจ

วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 10:30 น.
จับกระแสไอที เพิ่มโอกาสธุรกิจ
เรื่อง สุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยชั้นนำของโลก ต่างก็เห็นตรงกันว่า ปีนี้ “คลาวด์ คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และการวิเคราะห์ข้อมูล ไอโอที ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน และความปลอดภัยทางไซเบอร์” จะยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างน้อยอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ที่ผ่านมา การเริ่มใช้งาน “คลาวด์ คอมพิวติ้ง” จะมองถึงความคุ้มทุนที่เกิดจากการแชร์ใช้ทรัพยากรไอทีร่วมกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แต่จากนี้ไปคลาวด์จะมีบทบาทสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจมากขึ้น และในปีนี้ มัลติคลาวด์จะถูกพูดถึงเป็นพิเศษ ด้วยแนวทางที่เปิดกว้างให้กับองค์กรในการใช้งานคลาวด์จากผู้ให้บริการหลายๆ รายควบคู่กันไป รวมถึง เอดจ์ คอมพิวติ้ง ที่จะมาช่วยลดโหลดการทำงานบนคลาวด์ โดยให้อุปกรณ์ปลายทางสามารถจัดการตัวเองได้ เสริมด้วยแอพพลิเคชั่นในแบบไมโครเซอร์วิส ซึ่งเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่แยกออกเป็นส่วนย่อยๆ ตามฟังก์ชั่นใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงผ่านคลาวด์ด้วยเวลาที่รวดเร็ว

การหลั่งไหลของข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไอโอที หรือการประกอบธุรกรรมออนไลน์ ทำให้ “บิ๊กดาต้า” เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในระดับที่เราไม่คุยเป็นเทราไบต์กันแล้ว แต่เป็นการโตในระดับ เซตตาไบต์ เครื่องมือวิเคราะห์บิ๊กดาต้า จึงกำลังถูกพัฒนาให้ทำงานได้ฉลาดขึ้นในการกลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช่ และส่งต่อสู่กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือบิซิเนส อินเทลลิเจนซ์ เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่จากข้อมูลที่หลากหลายให้กับผู้บริหาร รวมถึงต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม

“ไอโอที” กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างและขยายพื้นที่แสดงผลและส่งต่อข้อมูลที่หลากหลายแบบไม่จำกัดโครงสร้าง ซึ่งองค์กรเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายทาง การใช้งานไอโอทีในการผลักดันการเติบโตของตลาดการค้าบนโลกออนไลน์ทำให้สามารถขยายพื้นที่การขาย เพิ่มเติมฐานลูกค้า หรือพบช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ

ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ นอกจากจะสามารถสร้างการรับรู้ โต้ตอบ หรือปฏิบัติการได้ทันทีที่ร้องขอแล้ว ยังเป็นการยกระดับความเป็นนวัตกรรมของแบรนด์ในสายตาลูกค้า อีกทั้งข้อมูลหรือพฤติกรรมการโต้ตอบของลูกค้ากับเอไอ ยังนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสการขาย โดยเน้นการนำเสนอในจุดที่ลูกค้าสนใจ หรือจากมุมที่ดีที่สุดของสินค้าและบริการ จนสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจจาก “เดี๋ยวค่อยซื้อ” เป็น “อยากซื้อเดี๋ยวนี้”

“บล็อกเชน” เป้าหมายคือ สร้างความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยหลักการ การจัดเก็บฐานข้อมูลแบบกระจาย ที่ต่อตรงถึงกันทั้งหมดภายในเครือข่าย การปรับปรุงทุกฐานข้อมูลในเครือข่ายให้ทันสมัยจึงทำได้พร้อมกันทันที ซึ่งลดทั้งเวลาและขั้นตอนการทำงาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับไป-มาซึ่งกันและกัน ทำให้บล็อกเชนได้รับการยอมรับว่า มีความปลอดภัยสูง

สุดท้ายคือประสิทธิภาพของ “ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์” ที่ต้องตอบโจทย์ให้ตรงจุดในเรื่อง ป้องกันความเสี่ยงและสร้างความไว้วางใจ โดยไอดีซี ได้เสนอแนะแนวคิด “ซีโร่ ทรัสต์ ซีเคียวริตี้” บนหลักการที่ว่า อย่าไว้ใจกันง่ายๆ โดยปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์หรือออนไลน์ในการตรวจจับผู้บุกรุกจากภายนอกและป้องกันการรั่วไหลโดยคนใน

ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะช่วยเติมพลังให้กับองค์กร เพื่อพร้อมสู้ศึกการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล โลกซึ่งความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและข้อมูล คือหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจ