เร่งตั้งบอร์ดแก้สารพิษ

วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 08:57 น.
เร่งตั้งบอร์ดแก้สารพิษ
"กฤษฎา" สั่งเร่งทำแผน ลดการใช้สารเคมีอันตราย ทุบโต๊ะข้าราชการทำงานล่าช้า หวั่นถูกกล่าวหาหนุนเอกชน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ขอให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานขับเคลื่อนการจำกัดการใช้สารเคมีอันตราย เร่งรัดการดำเนินการวางแผนลดการใช้สารอันตราย ทั้ง 3 สาร (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) และเลิกใช้ภายใน 2 ปี โดยแผนที่กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนจะต้องเป็นแผนที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ต้องกำหนดเป้าหมายใน 76 จังหวัดจะเพิ่มพื้นที่การทำการเกษตรที่ดี (จีเอพี) พื้นที่เกษตรปลอดสาร เกษตรปลอดภัย หรือพื้นที่เกษตรอินทรีย์เท่าไร โดยแต่ละพื้นที่ให้ใช้กับกลุ่มพืชอะไรบ้างและตรวจสอบอย่างไร

นอกจากนี้ ให้กรมวิชาการเกษตรไปจัดทำข้อมูลให้ชัดเจน ทั้งการควบคุมผู้ใช้คือเกษตรกรจะอบรมอย่างไร การจำกัดโควตาการจำหน่าย การควบคุมผู้จำหน่าย จะทำอย่างไร หากไม่ทำตามกติกาจะมีบทลงโทษอย่างไร

"เรื่องนี้อธิบดีต้องทำให้ชัด เนื่องจากมีการโจมตีว่า กรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีกระทรวงเกษตรฯเป็นกรรมการ อดีดข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นกรรมการ และบางคนเกษียณอายุไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่กับเอกชน ดังนั้นต้องทำให้รวดเร็วเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ากระทรวงตั้งใจจริง ไม่ใช่เป็นอย่างที่โดน กล่าวหาว่ากระทรวง เกษตรฯ เข้าข้างนายทุนอยากให้ใช้ สารเคมี" นายกฤษฎา กล่าว

อย่างไรก็ตาม รมว.เกษตรฯ ได้กล่าวตำหนิการทำงานของฝ่ายกฎหมายกระทรวงเกษตรฯ ที่ทำงานล่าช้า ในเรื่องการร่างหนังสือตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจำกัดการใช้สารเคมี ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ซึ่งสั่งไปสองสัปดาห์ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม โดยต้องการให้มีการประชุมภายในสัปดาห์นี้ เพราะสังคมประชาชนจะหาว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่จริงจัง

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ร่างประกาศ 5 ฉบับตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายผ่านความเห็นชอบแล้ว 3 ฉบับเหลืออีก 2 ฉบับที่กำลังพิจารณาถ้อยคำคาดว่าภายในเดือน มี.ค.น่าจะแล้วเสร็จ โดย 3 ฉบับที่ผ่านคือ 1.ร่างประกาศจำกัดการใช้  2.ร่างประกาศกำหนดสลากว่าจะเป็นชนิดอะไร บรรจุภัณฑ์อย่างไร 3.ร่างประกาศพื้นที่ห้ามใช้ ชนิดพืชที่ใช้ ซึ่งจะใช้ในพืชคือ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต