ค้าปลีกเชื่อเทคโนโลยี เพิ่มยอดขาย หนุนบริการ

  • วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 11:40 น.

ค้าปลีกเชื่อเทคโนโลยี เพิ่มยอดขาย หนุนบริการ

เรื่อง ซีบรา เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น

ซีบรา เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น เผยผลสำรวจ Global Shopper Study ซึ่งเป็นการสำรวจทัศนคติ ความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้บริโภค พนักงานขายหน้าร้าน และผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก พบว่า 66% ของพนักงานขายที่ตอบผลสำรวจเชื่อว่าจะสามารถให้บริการลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีอุปกรณ์แท็บเล็ตเป็นตัวช่วย

ผลสำรวจยังพบว่า 55% ของพนักงานขายที่ตอบแบบสำรวจเห็นตรงกันว่า บริษัทที่ทำงานอยู่นั้นมีจำนวนพนักงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และ 49% รู้สึกว่าพวกเขาทำงานหนักเกินไป

นอกจากนี้ พนักงานยังให้ความเห็นว่า รู้สึกคับข้องใจที่ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยราว 42% ให้เหตุผลว่ามีหน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบควบคู่กันให้เสร็จตามกำหนดจึงไม่สามารถให้เวลากับลูกค้าได้เท่าที่ควร ขณะที่อีก 28% ให้เหตุผลว่า มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสามารถบริการลูกค้าได้

ขณะเดียวกัน ยังพบว่า 83% ของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก และ 74% ของพนักงานขายหน้าร้านเห็นตรงกันว่า อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าได้

เมื่อสำรวจไปในฝั่งของผู้บริโภคพบว่า มีเพียง 13% ที่ให้ความมั่นใจในร้านค้าที่พวกเขาซื้อสินค้าว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ 10 อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ถูกสำรวจ และ 73% ของผู้บริโภคลงความเห็นตรงกันว่า มีความพอใจมากกว่าเมื่อสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนตัวได้เอง

ศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า จากผลสำรวจพบว่า ความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่หน้าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาอย่างการจัดส่งสินค้า การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และการสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร

เมื่อกล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออโตเมชั่นพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและพนักงานขายหน้าร้านมีความคาดหวังต่อระบบออโตเมชั่นที่ต่างกัน โดยเกือบ 80% ของผู้ประกอบการ และ 49% ของพนักงานขายหน้าร้านเห็นว่าเคาน์เตอร์ชำระค่าสินค้าเริ่มเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีในการชำระเงินได้เอง

ที่สำคัญคือ พบว่า 52% ของผู้ประกอบการได้เปลี่ยนจุดชำระเงิน (Point-of-Sale) ให้เป็นระบบอัตโนมัติที่ผู้บริโภคสามารถดำเนินการชำระเงินได้ด้วยตัวเอง และอีก 62% กำลังเปลี่ยนจุดชำระเงินเป็นสถานที่รับสินค้าจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ศิวัจน์ กล่าวว่า มากกว่าครึ่งของผู้บริโภค หรือ 51% เชื่อว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเองได้ดีกว่าการสอบถามข้อมูลจากพนักงานขายหน้าร้าน ซึ่งผู้ประกอบการหลายแห่งได้มีการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำดังกล่าว

ทั้งนี้ เห็นได้จากเกือบ 60% ของผู้ประกอบการวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนขึ้นมากกว่า 6% จากงบลงทุนเดิม เพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา และ 1 ใน 5 หรือ 21% วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนมากกว่า 10% ในการซื้อแท็บแล็ตสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมภายในอีก 3 ปีข้างหน้า

ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกให้ความสำคัญของเทคโนโลยีและพร้อมที่จะลงทุน เนื่องจากเชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งผลให้การขายสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังไม่แน่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการให้ข้อมูลส่วนตัวมากนัก

ข่าวอื่นๆ