ปักหมุดลงทุนทีโอดีหมื่นล.

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 07:16 น.
ปักหมุดลงทุนทีโอดีหมื่นล.
คมนาคมเร่งพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน 5 แห่ง รับลงทุนหมื่นล้าน ดันยกร่างกฎหมายให้อำนาจรัฐจัดรูปแบบพัฒนาที่ดิน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยในงานสัมมนาโครงการศึกษาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) หรือทีโอดี ว่า การพัฒนาทีโอดี ตามแนวเส้นทางระบบรางนั้น จำเป็นต่อการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนนับหมื่นล้านบาท โดยพบว่ามีพื้นที่เป้าหมายในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา-พัทยา-อู่ตะเภา ขณะที่ กทม.มี 2 แห่ง คือ สถานีกลางบางซื่อ และพื้นที่มักกะสัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังติดเงื่อนไขกฎหมายที่ว่าด้วยรัฐบาลไม่สามารถเวนคืนพื้นที่แล้วยกให้เอกชนไปทำเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ทีโอดีให้เป็นรูปธรรม จะต้องมีการยกร่าง พ.ร.บ.ทีโอดี คือการที่รัฐสามารถจัดรูปแบบและพัฒนาที่ดินรอบสถานีได้ ไม่ใช่แค่เวนคืนที่ดิน โดยกฎหมายนี้จะมีลักษณะคล้าย พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 โดย พ.ร.บ.ทีโอดีนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลรับฟังความคิดเห็น จะใช้เวลา 1 ปี แล้วเสร็จต้นปี 2563

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ทีโอดี เป็นการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางส่งเสริมการลงทุนและการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ มองว่าควรใช้รูปแบบการ ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) หรืออาจใช้โมเดลการลงทุนแบบจีน ที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ถูกเวนคืนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นโครงการทั้งหมด

บรรยายภาพ  - พัฒนาเมือง : ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ร่วมสร้างเมือง TOD เสริมศักยภาพพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง" โดยการพัฒนาพื้นที่ TOD ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนนับหมื่นล้านบาท