เอไอพลิกโฉมเอชอาร์ เพิ่มประสิทธิภาพสรรหา‘คน’

  • วันที่ 06 ก.พ. 2562 เวลา 11:40 น.

เอไอพลิกโฉมเอชอาร์ เพิ่มประสิทธิภาพสรรหา‘คน’

เรื่อง ทาเลนต์มายด์

ในยุคที่ทุกอย่างกำลังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะสตาร์ทอัพหรือองค์กรใหญ่ก็ล้วนแต่ต้องไล่ให้ทันความเป็นไปของโลก หรือแม้แต่สร้างนวัตกรรมของตัวเองขึ้นมา เพราะนวัตกรรมในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุกคนในบริษัทมีดีเอ็นเอที่ตรงกัน รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเอชอาร์ ที่ต้องเปลี่ยนตัวเองสู่ เอชอาร์เทค(HR Tech) หรือ ดิจิทัล เอชอาร์

การรวมกันของทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเสริมประสิทธิภาพระบบการคัดสรรบุคลากรในการค้นหาและว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพที่มีคุณภาพสูงขึ้น พร้อมประหยัดระยะเวลาในการกลั่นกรองประวัติของผู้สมัครจำนวนมาก และสามารถค้นพบผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะด้านได้อย่างรวดเร็ว

โช คอนโด หัวหน้าทาเลนต์มายด์ (TalentMind) บริษัทด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันมีระบบการจัดการการรับสมัครงาน หรือแพลตฟอร์มที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการสรรหาและการจับคู่ผู้สมัครกับบริษัทที่เหมาะสมกัน ด้วยบริบทนี้ทำให้ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือเอชอาร์เทรนด์ 2562 ประกอบด้วย

lการเพิ่มขึ้นของระบบการจัดการข้อมูลของพนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในปีนี้เริ่มจากการจัดการฐานข้อมูลพนักงานด้วยตนเอง รวมถึงการจัดการการลาและการเข้างานประจำปีผ่านสเปรดชีตไปยังการจัดการที่ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม Artificial Intelligence หรือเอไอ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการเก็บข้อมูลมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี จะยิ่งทำให้สามารถวิเคราะห์และจัดทำแบบแผนในการทำงานต่างๆ ได้มากขึ้น

lความนิยมที่เพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์การสรรหา

นอกจากประเทศไทยแล้วหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงในด้านทรัพยากรมนุษย์ บริษัทต่างๆ จึงเริ่มหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อช่วยหาคนที่เหมาะสม การใช้เอไอจึงเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสรรหาทรัพยากรบุคคลให้ง่าย รวดเร็ว แม่นยำ และมีต้นทุนที่ลดลง รวมทั้งช่วยลดอคติในการคัดเลือกผู้สมัครได้เป็นอย่างดี

แม้กระนั้นก็ยังมีความกังวลว่าหากใช้เอไอในการคัดกรองพนักงานจะทำให้ได้พนักงานที่ขาดลักษณะความเป็นมนุษย์และเหมือนกับหุ่นยนต์มากเกินไป ดังนั้นจึงยังมีความจำเป็นต้องใช้มนุษย์ในการคัดสรรรอบสุดท้าย ซึ่งจะช่วยลดความกังวลดังกล่าวได้

lการใช้งานซอฟต์แวร์บนคลาวด์ เติบโตอย่างมาก

คลาวด์ หมายถึง การทำงานการประมวล จัดเก็บข้อมูล และอื่นๆ บนระบบออนไลน์ การทำงานด้านเอชอาร์อาจจะต้องใช้เอกสารมากมาย การนำคลาวด์เข้ามาเก็บข้อมูลช่วยทำให้เอกสารไม่สูญหาย ช่วยทำให้ประหยัดเวลาในงานด้านเอกสารลง และยังช่วยลดเอกสารที่ต้องใช้ลงอีกด้วย ทำให้ประหยัดต้นทุกลงไปมากจากการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ทำให้เอชอาร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานได้รวดเร็ว ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ทุกที่ และยังช่วยทำให้การวางแผนทรัพยากรบุคคลเข้าถึงพนักงานได้ดีมากขึ้น

ในอนาคตเมื่อเอไอได้รับการพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆและแพร่หลายไปยังธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ก็คงถึงยุคของเอไออย่างแท้จริง และนับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกนำมาใช้งานและดูแลการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ข่าวอื่นๆ