เจโทรลุ้นครึ่งปีหลังฟื้น

วันที่ 05 ก.พ. 2562 เวลา 07:51 น.
เจโทรลุ้นครึ่งปีหลังฟื้น
เจโทรเผยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยดี แม้ดัชนีครึ่งแรกหดตัว อุตสาหกรรมยานยนต์หนุน คาดยอดขายเพิ่ม

นายฮิโรกิ มิทสึมะตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) กรุงเทพฯ ในฐานะประธานวิจัยคณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ (DI) คาดการณ์ช่วงครึ่งปีแรก 2562 อยู่ที่ 25 ดัชนีหดตัวลงติดต่อกัน 3 ครั้ง เป็นผลมาจากบริษัท ร่วมทุนญี่ปุ่นประเมินเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สำหรับภาพรวมทุกประเภทอุตสาหกรรมมองเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เป็นบวกทั้งหมดแตกต่างจากปี 2561 ที่มีบางประเภทอุตสาหกรรมมองเศรษฐกิจไทยเป็นลบ

"ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2562 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมประเมินว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 56% และกำไรเพิ่มขึ้นคิดเป็น 82% การลงทุนโรงงานเครื่องจักรเพิ่มขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ มีค่าดัชนีดีไอเพิ่มขึ้น แสดงว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นตัวอย่างชัดเจน" นายมิทสึมะตะ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมมีอุตสาห กรรมบางส่วนที่มีความกังวล ทั้งราคาวัตถุดิบและความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน ที่ไม่ต้องการให้ค่าเงินมีความผันผวนมากเกินไป จะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจในระยะ ต่อไปได้ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้วางแผนธุรกิจ โดยบริษัทส่วนใหญ่ตอบว่าอัตราตั้งแต่ 32.5-33.0 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เป็นช่วงอัตราที่ใช้วางแผนธุรกิจมากที่สุด