ชงแผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติ2555-2559

วันที่ 01 พ.ย. 2553 เวลา 23:34 น.
กระทรวงการท่องเที่ยว ชงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี 2555-2559   ดึงสสปน.. และ อพท. เข้าสังกัด  หวังประสานการทำงานรอบทิศทาง

นายชุมพล ศิลปอาชา  รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดเผยว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวฯอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี2555-2559   เพื่อวางกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีทิศทาง  7 ปีข้างหน้า   เบื้องต้นเตรียมเสนอให้ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พิจารณา นำสำนักงานส่งเสริมการประชุมและการจัดนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ สสปน. และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) เข้าสังกัดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานด้านการท่องเที่ยวเกิดการบูรณาการร่วมกัน  สามารถประสานการทำงานได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา  สสปน.และ อพท.  สังกัดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   เมื่อเกิดการปฎิรูปโครงสร้างการทำงาน โดยรัฐบาลก่อตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ  ได้ถูกโอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่น  ถ้าสองหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯจะทำให้การทำงานเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

“ทั้งสองหน่วยงานกระจัดกระจายและไม่ถูกโอนย้ายกลับมาที่กระทรวงการท่องเที่ยว ฯ ทั้งๆที่ภาระหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นและเป็นฟันเฟืองให้กับอุตาสาหกรรมการท่องเที่ยวไทนได้ ถ้าสามารถทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน  ซึ่งถือเป็นการวางระบบที่ดีก่อนกระจายการทำงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยวไปยังองค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลตามกฎหมาย” นายชุมพล กล่าว   

อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวฯจะเร่งจัดทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติภายในเดือนธ.ค.นี้ พิจาณาเรื่องดังกล่าว ก่อนนำข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครท.) พิจาณาในลำดับถัดไป

นายชุมพล กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ มีความคืบหน้า  ประมาณ31.5% ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด   4.9%  ล่าช้าราว  20  วัน  แต่การติดตามประเมินผลในครั้งนี้ รวมถึงสั่งการแก้ไขปัยหาต่างๆที่เกิดขึ้น เชื่อว่าศูนย์การประชุมฯ จะสามารถเปิดได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ เดือน พ.ย.2554

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด      คัดเลือกสถาบันอุดมศึกษา จ.เชียงใหม่ ที่เหมาะสม โดยจะใช้งบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท ว่าจ้างสถาบันที่ได้รับคัดเลือก    ศึกษาแนวทางการบริหารศูนย์  โดยจะพิจารณาจากการบริหาศูนย์ประชุมอื่นๆ  อย่าง  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นตัวอย่าง  เป็นต้น    เพื่อเลือกใช้แนวทางการบริหารจัดการศูนย์การประชุมฯ จ.เชียงใหม่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด

ด้านสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระหว่างเดือนม.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมา   มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทุกด่านของประเทศ ประมาณ 11.2 ล้านคน  โดย 3 เดือนสุดท้าย ระหว่าง  เดือนต.ค.-ธ.ค. นี้ คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้าไทยราว 15.15.5 ล้านคน

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว  นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวในจ. เชียงใหม่   ไตรมาสสุดท้ายเริ่มกระเตื้องขึ้น โดยเดือนต.ค. ที่ผ่านมาอัตราการเข้าพักเฉลี่ย   50% ขณะที่ยอดจองเล่วงหน้าเดือนพ.ย. เฉลี่ย 60 % และเดือนธ.ค. 70 %    โดยเชื่อว่าเทศกาลลอยกระทงและการแข่งขันพลุนานาชาติจะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวจ.เชียงใหม่คึกคักขึ้น