ปรับฝ่าดิสรัปชั่น องค์กรไทยมุ่งสู่คลาวด์

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 06:36 น.
ปรับฝ่าดิสรัปชั่น องค์กรไทยมุ่งสู่คลาวด์
โดย...ภูวดล โกมลรัตนเสถียร

เทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานรัฐบาล องค์กรธุรกิจเอกชนทั่วโลกเกิดการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ ซึ่งทุกอุตสาหกรรมต่างเตรียมพร้อมและตื่นตัวทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางธุรกิจ และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น    ทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปลี่ยนผ่านของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในไทย เกิดขึ้นกับหลายองค์กรธุรกิจ และหลายเรื่องที่ไทยถือเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น การปรับบทบาทของสถาบันการเงินที่นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาให้บริการ และ ปรับสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชั่น เพื่อรองรับการแข่งขันกับธุรกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ พบว่าเทรนด์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในโครงสร้างไอทีสำหรับองค์กรธุรกิจของไทยปี 2562 นี้ ประกอบด้วยการนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้ในภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น การนำระบบคลาวด์เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรร่วมกับระบบเอไอ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าและผู้บริโภค และการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี

เช่นเดียวกับเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ที่ภาคองค์กรและหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องเร่งวางกลยุทธ์ใหม่ เพื่อไม่ให้ธุรกิจถูกดิสรัปชั่น เช่น การร่วมมือกับพาร์ตเนอร์เพื่อนำฐานลูกค้าที่มีมาต่อยอด และใช้ระบบ คลาวด์เข้าวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

พร้อมกันนี้จะเห็นการเตรียมความพร้อมโครงสร้างขององค์กรให้รองรับในอนาคต ซึ่งหลายองค์กรมีนโยบายทิศทางการปรับองค์กรที่ชัดเจนขึ้น เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ อีกทั้งจะเห็นการเพิ่มมูลค่าของข้อมูล ซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ที่สำคัญที่จะนำมาวิเคราะห์และช่วยสร้างรายได้ ลดต้นทุน ซึ่งนำไปสู่การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่

สำหรับแนวโน้มองค์กรธุรกิจในไทยจากนี้ จะเห็นการปรับเปลี่ยนสู่ระบบ คลาวด์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้ง หากรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญผลักดันการใช้ระบบคลาวด์ จะช่วยให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการ และเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีด้านเทคโนโลยีให้กับประชาชน โดยปัจจุบันลูกค้าในไทยส่วนใหญ่ 70% เป็นภาคเอกชน

ขณะที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของออราเคิลในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น และ จีน ซึ่งหากการปรับใช้ระบบคลาวด์ในองค์กรภาคธุรกิจของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ออราเคิลก็จะพิจารณาโอกาสในการสร้างฐานดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยเช่นกัน

ทวีศักดิ์ กล่าวว่า บริษัทต้องการพัฒนาบุคลากรในไทยผ่านโครงการ ออราเคิล อะคาเดมี ตั้งเป้าพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาราว 2.2 หมื่นคน ใน 3 ปีนับจากนี้

เรียกได้ว่าทุกภาคอุตสาหกรรม ต่างชิงความได้เปรียบเพื่อตอบสนอง ผู้บริโภคให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีเกิดใหม่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งออราเคิลได้ยืนยันถึงจุดแข็งในการเป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ครบวงจร และเป็นผู้นำตลาดด้านบริการ SaaS และท้ายที่สุดจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต