ชงครม.อนุมัติให้ยา-บริการทางการแพทย์เข้าบัญชีสินค้าควบคุม

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 08:35 น.
ชงครม.อนุมัติให้ยา-บริการทางการแพทย์เข้าบัญชีสินค้าควบคุม
พาณิชย์ดันเข้า ครม.วันที่ 22 ม.ค.นี้ วัดใจ ครม.อนุมัติให้ยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เข้าบัญชีสินค้าควบคุม

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 ม.ค. 2562 พิจารณาทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุมที่จะใช้บังคับในปี 2562 ตามที่ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 กำหนดให้ต้องมีการทบทวนทุกปี โดยในปีนี้จะเสนอให้ ครม.พิจารณาบัญชีสินค้าและบริการควบคุมรวมทั้งสิ้น 52 รายการ ลดลงจากปี 2561 ที่มีจำนวน 54 รายการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 กกร.ได้มีมติให้เพิ่มสินค้าควบคุม 1 รายการ คือ ยาและเวชภัณฑ์ และถอดสินค้าที่อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมจำนวน 4 รายการออก ได้แก่ น้ำตาลทราย เยื่อกระดาษ เม็ดพลาสติก และแบตเตอรี่รถยนต์ ทำให้สินค้าควบคุมลดเหลือ 46 รายการ จากเดิม 49 รายการ และเพิ่มบริการทางการแพทย์ให้เข้ามาอยู่ในบัญชีบริการควบคุมอีก 1 รายการ ทำให้มีบริการควบคุมรวม 6 รายการ

ขณะที่การเพิ่มยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เข้ามาเป็นสินค้าและบริการควบคุม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการคิดค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาลแพงเกินสมควร ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงต้องนำเข้ามาเป็นสินค้าและบริการควบคุม เพื่อให้สามารถมีมาตรการเข้ามากำกับดูแลตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนได้แสดงความไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่าโรงพยาบาลเอกชนต่างจากโรงพยาบาลของรัฐ ที่มีงบประมาณสนับสนุน และยังต้องลงทุนในด้านเทคโนโลยี พัฒนาการให้บริการ ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และแต่ละโรงพยาบาลก็มีต้นทุนด้านนี้แตกต่างกัน แต่อีกด้านฝ่ายผู้บริโภคต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแล เพราะมีการคิดราคาสูงเกินจริง ทำให้ได้รับผลกระทบ

“ทางออกในเรื่องนี้ ครม.อาจจะเห็นชอบให้เป็นสินค้าและบริการควบคุม ส่วนมาตรการที่จะนำมาใช้ในการกำกับดูแล ก็เป็นเรื่องที่ กกร.จะต้องไปดำเนินการต่อ หรือไม่เห็นชอบ ให้ตัดออกจากบัญชีในชั้นการพิจารณาของ ครม.เลยก็ได้” แหล่งข่าวระบุ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต