เปิดรับฟังแผนอุ้ม'ทีวีดิจิทัล'ชิงคลื่นธ.ค.นี้

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 07:32 น.
เปิดรับฟังแผนอุ้ม'ทีวีดิจิทัล'ชิงคลื่นธ.ค.นี้
กสทช.เปิดฟังความเห็นแผนเยียวยาทีวีดิจิทัล คาดประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ธ.ค.นี้          พ.อ.นที ศุกลรัตน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ว่า กสทช.คาดว่าจะสรุปร่างประกาศฯ ให้มีผลบังคับใช้ได้เดือน เม.ย. 2562 จากนั้นจะใช้เวลาในการทำแผนความถี่โทรทัศน์ใหม่ รวมถึงการประเมินมูลค่าคลื่นและการทำแผนโครงข่าย 8 เดือน และจะเปิดประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ได้เดือน ธ.ค. 2562          ทั้งนี้ จะใช้เวลาอีก 2 เดือน ในการชำระค่าประมูลคลื่น 20% ขั้นต่อไปจึงเป็นการปรับเปลี่ยนโครงข่ายประมาณ 10 เดือน ซึ่งผู้ชนะประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ จะเริ่มใช้คลื่นได้ในเดือน ธ.ค. 2563          สำหรับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ได้รับทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับมูลค่าเงินประมูล 1 งวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำ และ 2 งวดสุดท้ายของราคาที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ รวมถึงค่าเช่าบริการโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) และค่าเช่าโครงข่ายตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry)          ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ กำหนดให้เปิดประมูลคลื่นความถี่ 7 ใบอนุญาต ใบละ 10 เมกะเฮิรตซ์ อายุใบอนุญาต 20 ปี ผู้ชนะผ่อนจ่าย 9 งวด งวดแรก 20% งวด 2-9 อัตรา 10%