กพร.กำชับ "เหมืองแร่" คุมเข้มไม่ให้เกิดฝุ่นละออง

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 12:43 น.
กพร.กำชับ "เหมืองแร่" คุมเข้มไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำชับผู้ประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม ไม่ให้เกิดฝุ่นละอองสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน

นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบม.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้กำชับให้สถานประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดฝุ่นละออง ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น

"นอกจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว ยังให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้การประกอบการสร้างความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่"นายวิษณุ กล่าว